Pääsivu / Kokoelmat

Museokokoelmat

Saamelaismuseon kansallisena tehtävänä on tallentaa saamelaista kulttuuriperintöä Suomessa. Saamelaismuseo säilyttää,ylläpitää, hoitaa ja esittelee kokoelmiaan ja saamelaista aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä sekä tekee kokoelmiinsa liittyvää tutkimusta. Saamelaismuseo ja sen kokoelmat kertovat eri aikakausien saamelaiskulttuurista sekä saamelaiskäsityksistä.

Saamelaismuseon kokoelmat koostuvat esine-, valokuva-, taide-, ja arkistokokoelmasta sekä käsikirjastosta ja ulkomuseosta. Kokoelmiin tutustumisesta tulee sopia kokoelmista vastaavan amanuenssin tai kokoelmamestarin kanssa vähintään kahta viikkoa ennen aiottua käyntiä. Kohtuullisen tarkoin on määriteltävä myös se, mitä asiakas haluaa nähdä. Tutkimuksen laajuuden mukaan pyynnöksi voi riittää puhelimitse tai sähköpostitse sopiminen mutta joissakin tapauksissa voidaan lisäksi vaatia kirjallinen pyyntö ja riittävästi harkinta-aikaa, koska joihinkin aineistoihin tutustuminen voi vaatia lupia myös muilta instituutioilta tai yksityishenkilöiltä.

Tutkimuspyynnön hyväksymisen jälkeen sovitaan asiakkaan kanssa ajasta ja paikasta, jossa tutkimisen voi suorittaa. Periaatteena on, että tutkimus ei tapahdu kokoelmatiloissa, vaan tutkittava aineisto siirretään muuhun tilaan katsottavaksi.

Saamelaismuseo Siidan kokoelma- ja tietopalvelut on kiinni 1.6.–11.8.2019. Vastaamme kokoelmia koskeviin tiedusteluihin ja tietopalvelukysymyksiin 11.8.2019 jälkeen. Hyvää kesää!

Lisätietoja kokoelmista:

Amanuenssi Anni Guttorm, anni.guttorm(a)samimuseum.fi, puh. 0400 891 860

Kokoelmamestari Marjo-Riitta Rantamäki, marjo-riitta.rantamaki(a)samimuseum.fi, puh. 040 571 5670

Tehdyt toimenpiteet

VIERAILIJAINFO

SIIDA
INARINTIE 46, 99870 INARI

Saamelaismuseo
Puh. 0400 898 212

Luontokeskus, Metsähallitus
Puh. 0206 39 7740

 

Sajos

ISM-logo1

ILM.jpg

museokortti200

mpinari.JPG