Saamelaismuseo Siida tallentaa, tutkii ja esittelee Suomen saamelaisten kulttuuria

Saamelaismuseo Siida on valtakunnallinen vastuumuseo erikoisalanaan saamelaiskulttuuri ja alueellinen vastuumuseo kulttuuriympäristötehtävissä saamelaisten kotiseutualueella. Tallennamme kokoelmiimme Suomen saamelaisten henkistä ja aineellista kulttuuria ja esittelemme sitä näyttelyissä ja julkaisuissa. Keskeinen tavoitteemme on tukea saamelaista identiteettiä ja kulttuurillista itsetuntoa. Saamelaismuseolla on saamelaiskulttuuria tallentavia sisarmuseoita muissa Pohjoismaissa ja Venäjällä. Kuulumme myös maailman alkuperäiskansojen museoverkostoon.

Sámi Litto – Saamelaisten yhdistys ry. perusti Saamelaismuseon vuonna 1959. Samalla alkoi ulkomuseon rakennusten ja esineiden keräystyö. Ulkomuseon ensimmäiset rakennukset siirrettiin nykyiselle museoalueelle vuonna 1960. Inarin saamelaismuseo avautui yleisölle kesäkaudeksi 1963 Pohjoismaiden ensimmäisenä itsenäisenä saamelaismuseona.

Saamelaismuseo Siida toimii Inarissa ja Sevettijärvellä

Päätoimipaikkamme on Siidassa Inarissa. Ylläpidämme myös Kolttien Perinnetaloa Inarin Sevettijärvellä ja viemme toimintaa näyttelyjen ja tapahtumien muodossa muuallekin. Saamme rahoituksen toimintaamme pääasiassa opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Myös Inarin kunta myöntää meille vuosittain avustusta. Saamelaismuseon päivittäisestä johtamisesta vastaa museonjohtaja. Meillä on 14 vakinaista työntekijää.

Saamelaismuseosäätiö ohjaa ja tukee Saamelaismuseon toimintaa

Sámi museum – Saamelaismuseosäätiö perustettiin vuonna 1986. Sen tärkein tehtävä oli rakentaa ulkomuseona aloittaneen Inarin saamelaismuseon tilalle uusi museorakennus, Siida.

Nykyisin Saamelaismuseosäätiön tehtävä on tukea ja edistää saamelaisten kansallista kulttuuria. Saamelaismuseosäätiö omistaa Saamelaismuseon esine-, valokuva-, käsikirjasto- ja taidekokoelmat, kaksi ulkomuseota ja arkiston. Se ylläpitää ja ohjaa Saamelaismuseota ja sen toimintaa ja harjoittaa museoalan yhteistyötä saamelaisten kotiseutualueella, Suomessa ja kansainvälisesti. Saamelaismuseosäätiö myös tukee saamelaiskulttuurin tieteellistä tutkimusta ja tekee sen tuloksia tunnetuksi.

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittava hallitus, johon kuuluu kahdeksan jäsentä. Vähintään neljän jäsenen on oltava saamelaissyntyisiä Suomen kansalaisia.