Saamelaismuseo tallentaa saamelaista kulttuuriperintöä Suomessa

Saamelaismuseon kansallisena tehtävänä on tallentaa saamelaista kulttuuriperintöä Suomessa. Työn ytimessä ovat kokoelmamme, johon kuuluu esineitä, valokuvia, taidetta, ulkomuseon rakennukset ja arkisto- sekä käsikirjastoaineistoa. Säilytämme, ylläpidämme, hoidamme ja esittelemme kokoelmiamme sekä teemme niihin liittyvää tutkimusta.

Kokoelmatoimintaa linjaa ja ohjaa Saamelaismuseon kokoelmapoliittinen ohjelma, jota päivitetään parhaillaan.

Linkki aiempaan kokoelmapoliittisen ohjelman versioon löytyy täältä (pdf, 2 Mt).

Esine- ja valokuvakokoelmat karttuvat pääasiassa uusista lahjoituksista ja nykyajan ilmiöiden aktiivisella dokumentoinnilla. Esinehankinnat kokoelmiin tehdään harkiten, sillä kokoelmat ovat jo monelta osin kattavat. Valokuvakokoelman kartuttamiseen toivomme yhteisöltä tällä hetkellä erityisesti 2000-luvun alun valokuvia matalalla kynnyksellä. 

Kokoelmiin voi tutustua Siidassa ja internetissä

Eri aikakausien saamelaiskulttuurista ja -käsityksistä kertoviin kokoelmiimme voi tutustua Siidan päänäyttelyssä ja vaihtuvissa näyttelyissä.  

Saamelaismuseon kokoelmien helmiä voi selata myös internetissä Finna-tietopalvelussa ja esineiden 3D-mallinnoksia Sketchfab-verkkosivustolla. Saamelaismuseon valokuvakokoelmien kuvia ei ole toistaiseksi julkaistu internetissä.

Ajankohtaista tietoa Saamelaismuseon kokoelmatoiminnasta löytyy Siidan verkkosivuilta ja sosiaalisen median kanavista.

Kokoelmat ovat käyttäjiä varten

Kokoelmatyömme keskeisin arvo on yhteisöllisyys. Työ perustuu vuorovaikutukseen sekä yhteisön osallistumiseen museotyöhön, sen suunnitteluun ja kehittämiseen. Saamelaismuseon kokoelmat ovat paitsi kiinnostunutta yleisöä niin etenkin niiden aktiivisia käyttäjiä – saamelaisyhteisön jäseniä ja tutkijoita– varten. Haluamme kokoelmatyössä huomioida erityisesti heidän tarpeensa ja toiveensa. 

Kokoelmatyöntekijämme vastaavat kokoelmiin liittyviin asiakaskyselyihin sähköpostilla ja puhelimitse. Täytä tutkimuslupahakemus, jos haluat tutkia kokoelman esineitä tai valokuvia, ja lähetä allekirjoitettu hakemus meille sähköpostilla tai kirjeitse.

Tutkimuslupahakemus ja ohjeet sen täyttämiseksi löydät tästä:

Museoesineitä lainataan muille museoille ja käyttökokoelman esineitä myös muille toimijoille. Laina-asioissa toivomme yhteydenottoa hyvissä ajoin. 

Valokuvista voi tilata digitaalisia kopioita. Digitaalisista kopioista peritään mahdollisesti kuvapalveluhinnaston mukaiset maksut.