Saamelaismuseo tallentaa saamelaista kulttuuriperintöä Suomessa

Saamelaismuseon kansallisena tehtävänä on tallentaa saamelaista kulttuuriperintöä Suomessa. Työn ytimessä ovat kokoelmamme, johon kuuluu esineitä, valokuvia, taidetta, ulkomuseon rakennukset ja arkisto- sekä käsikirjastoaineistoa. Säilytämme, ylläpidämme, hoidamme ja esittelemme kokoelmiamme sekä teemme niihin liittyvää tutkimusta.

Kokoelmatoimintaa linjaa ja ohjaa Saamelaismuseon kokoelmapoliittinen ohjelma. Kokoelmat kasvavat pääasiassa lahjoituksin ja aktiivisesti dokumentoimalla nykyajan ilmiöitä. Hankinnat kokoelmiin tehdään harkiten, sillä kokoelmat ovat jo monelta osin kattavat.

Kokoelmiin voi tutustua Siidassa ja internetissä

Eri aikakausien saamelaiskulttuurista ja -käsityksistä kertoviin kokoelmiimme voi tutustua Siidan päänäyttelyssä ja vaihtuvissa näyttelyissä. Saamelaismuseon kokoelmien helmiä voi selata myös Internetissä Finna-tietopalvelussa ja esineiden 3D-mallinnoksia Sketchfab-verkkosivustolla.

Ajankohtaista tietoa Saamelaismuseon kokoelmatoiminnasta löytyy Siidan verkkosivuilta, sosiaalisen median kanavista ja Saamelaismuseon blogista.

Kokoelmat ovat käyttäjiä varten

Kokoelmatyömme keskeisin arvo on yhteisöllisyys. Työ perustuu vuorovaikutukseen sekä yhteisön osallistumiseen museotyöhön, sen suunnitteluun ja kehittämiseen. Saamelaismuseon kokoelmat ovat paitsi kiinnostunutta yleisöä niin etenkin niiden aktiivisia käyttäjiä – saamelaisyhteisön jäseniä ja tutkijoita– varten. Haluamme kokoelmatyössä huomioida erityisesti heidän tarpeensa ja toiveensa.

Kokoelmatyöntekijämme vastaavat kokoelmiin liittyviin asiakaskyselyihin sähköpostilla ja puhelimitse. Kokoelmiin kuuluvia esineitä on mahdollista tutkia etukäteen sovittavana aikana ja esineistä voi myös tilata valokuvia. Museoesineitä lainataan muille museoille ja käyttökokoelman esineitä myös muille toimijoille. Tutkimus- ja laina-asioissa toivomme yhteydenottoa hyvissä ajoin!

Saamelaismuseo Siidan kokoelmat muuttavat
– kokoelma- ja tietopalvelut suljettu 1.1.2020-31.7.2022

Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siida laajenee ja Saamelaismuseon kokoelmat saavat uudet tilat Siidan viereen rakennettavaan uuteen kokoelmayksikköön. Uusissa kokoelmatiloissa on suuremmat varastotilat kokoelmille, asianmukaiset työskentelytilat kokoelmien käsittelyä varten ja ne mahdollistavat kokoelmien esittelyn ja tutkimuksen entistä paremmin. Saamelaismuseon nykyisten kokoelmien siirron sekä Kansallismuseosta tulevan saamelaiskokoelman siirron ajan, Saamelaismuseon kokoelma- ja tietopalvelut ovat kiinni 1.1.2020-31.7.2022.

Saamelaismuseon uusi kokoelmayksikkö valmistuu 2021, jolloin nykyisessä Siida-rakennuksessa sijaitsevat kokoelmat siirretään sinne. Muutto uusiin kokoelmatiloihin on suuri ponnistus Saamelaismuseon kokoelmayksikölle. Yli 8000 esineen, 16 000 valokuvan, 100 taideteoksen uudelleen pakkaaminen ja siirtäminen on usean vuoden työ. Samanaikaisesti Kansallismuseon saamelaiskokoelman repatriaatio etenee – noin 2 600 esinettä siirretään Vantaalta Inariin Saamelaismuseon uuteen kokoelmayksikköön. Siirtoprosessin aikana Saamelaismuseon kokoelma- ja tietopalvelut ovat kiinni.

Uudistetun Siidan avautumisen jälkeen 2022 kokoelmiin pääsee jälleen tutustumaan tuttuun tapaan ja kuva-sekä tietopalvelupyyntoihin vastataan normaalisti. Saamelaismuseon kokoelmiin voi kuitenkin tutustua kokoelma- ja tietopalveluiden ollessa kiinni Internetissä museoiden, arkistojen ja kirjastojen Finna-palvelussa: https://siida.finna.fi/. Myös Saamelaismuseon kokoelmapoliittinen ohjelma löytyy Internetistä: https://siida.fi/wp-content/uploads/2019/04/kopo_fi_web.pdf

Päivitämme kokoelmien kuulumisia myös Saamelaismuseon blogiin ja sosiaaliseen mediaan.

Ilolla kohti uutta, yhteistä kokoelmatyötä!

Lisätietoja:
Amanuenssi Anni Guttorm, p. 0400 891 860, anni.guttorm(at)samimuseum.fi