Saamelaismuseo tallentaa saamelaista kulttuuriperintöä Suomessa

Saamelaismuseon kansallisena tehtävänä on tallentaa saamelaista kulttuuriperintöä Suomessa. Työn ytimessä ovat kokoelmamme, johon kuuluu esineitä, valokuvia, taidetta, ulkomuseon rakennukset ja arkisto- sekä käsikirjastoaineistoa. Säilytämme, ylläpidämme, hoidamme ja esittelemme kokoelmiamme sekä teemme niihin liittyvää tutkimusta.

Kokoelmatoimintaa linjaa ja ohjaa Saamelaismuseon kokoelmapoliittinen ohjelma. Kokoelmat kasvavat pääasiassa lahjoituksin ja aktiivisesti dokumentoimalla nykyajan ilmiöitä. Hankinnat kokoelmiin tehdään harkiten, sillä kokoelmat ovat jo monelta osin kattavat.

Kokoelmiin voi tutustua Siidassa ja internetissä

Eri aikakausien saamelaiskulttuurista ja -käsityksistä kertoviin kokoelmiimme voi tutustua Siidan päänäyttelyssä ja vaihtuvissa näyttelyissä. Saamelaismuseon kokoelmien helmiä voi selata myös Internetissä Finna-tietopalvelussa ja esineiden 3D-mallinnoksia Sketchfab-verkkosivustolla.

Ajankohtaista tietoa Saamelaismuseon kokoelmatoiminnasta löytyy Siidan verkkosivuilta, sosiaalisen median kanavista ja Saamelaismuseon blogista.

Kokoelmat ovat käyttäjiä varten

Kokoelmatyömme keskeisin arvo on yhteisöllisyys. Työ perustuu vuorovaikutukseen sekä yhteisön osallistumiseen museotyöhön, sen suunnitteluun ja kehittämiseen. Saamelaismuseon kokoelmat ovat paitsi kiinnostunutta yleisöä niin etenkin niiden aktiivisia käyttäjiä – saamelaisyhteisön jäseniä ja tutkijoita– varten. Haluamme kokoelmatyössä huomioida erityisesti heidän tarpeensa ja toiveensa.

Kokoelmatyöntekijämme vastaavat kokoelmiin liittyviin asiakaskyselyihin sähköpostilla ja puhelimitse. Kokoelmiin kuuluvia esineitä on mahdollista tutkia etukäteen sovittavana aikana ja esineistä voi myös tilata valokuvia. Museoesineitä lainataan muille museoille ja käyttökokoelman esineitä myös muille toimijoille. Tutkimus- ja laina-asioissa toivomme yhteydenottoa hyvissä ajoin!

Saamelaismuseon kokoelmat muuttavat uusiin tiloihin

Siida-rakennuksen laajennushanke on parhaillaan käynnissä ja sen yhteydessä Saamelaismuseon kokoelmat tullaan siirtämään erilliseen kokoelmarakennukseen nykyisen Siidan läheisyyteen. Näin kokoelmat ja kokoelmatyö saavat asianmukaiset tilat ja entistä yhteisöllisempi kokoelmatoiminta mahdollistuu. Muutostyöt saattavat aiheuttaa pieniä viivästyksiä kokoelmapalveluihin, mutta pyrimme mahdollistamaan tutkimuskäynnit ja vastaamaan kyselyihin mahdollisimman nopeasti.