Saamelaismuseo tallentaa saamelaista kulttuuriperintöä Suomessa

Saamelaismuseon kansallisena tehtävänä on tallentaa saamelaista kulttuuriperintöä Suomessa. Työn ytimessä ovat kokoelmamme, johon kuuluu esineitä, valokuvia, taidetta, ulkomuseon rakennukset ja arkisto- sekä käsikirjastoaineistoa. Säilytämme, ylläpidämme, hoidamme ja esittelemme kokoelmiamme sekä teemme niihin liittyvää tutkimusta.

Kokoelmatoimintaa linjaa ja ohjaa Saamelaismuseon kokoelmapoliittinen ohjelma. Kokoelmat kasvavat pääasiassa lahjoituksin ja aktiivisesti dokumentoimalla nykyajan ilmiöitä. Hankinnat kokoelmiin tehdään harkiten, sillä kokoelmat ovat jo monelta osin kattavat.

Kokoelmiin voi tutustua Siidassa ja internetissä

Eri aikakausien saamelaiskulttuurista ja -käsityksistä kertoviin kokoelmiimme voi tutustua Siidan päänäyttelyssä ja vaihtuvissa näyttelyissä. Saamelaismuseon kokoelmien helmiä voi selata myös Internetissä Finna-tietopalvelussa ja esineiden 3D-mallinnoksia Sketchfab-verkkosivustolla.

Ajankohtaista tietoa Saamelaismuseon kokoelmatoiminnasta löytyy Siidan verkkosivuilta ja sosiaalisen median kanavista.

Kokoelmat ovat käyttäjiä varten

Kokoelmatyömme keskeisin arvo on yhteisöllisyys. Työ perustuu vuorovaikutukseen sekä yhteisön osallistumiseen museotyöhön, sen suunnitteluun ja kehittämiseen. Saamelaismuseon kokoelmat ovat paitsi kiinnostunutta yleisöä niin etenkin niiden aktiivisia käyttäjiä – saamelaisyhteisön jäseniä ja tutkijoita– varten. Haluamme kokoelmatyössä huomioida erityisesti heidän tarpeensa ja toiveensa.

Kokoelmatyöntekijämme vastaavat kokoelmiin liittyviin asiakaskyselyihin sähköpostilla ja puhelimitse. Kokoelmiin kuuluvia esineitä on mahdollista tutkia etukäteen sovittavana aikana ja esineistä voi myös tilata valokuvia. Museoesineitä lainataan muille museoille ja käyttökokoelman esineitä myös muille toimijoille. Tutkimus- ja laina-asioissa toivomme yhteydenottoa vähintään kaksi viikkoa aiemmin.

Päivitämme kokoelmien kuulumisia myös sosiaaliseen mediaan.

Lisätietoja:
Amanuenssi Marjo-Riitta Rantamäki, p. 040 571 5670, marjo-riitta.rantamaki(at)samimuseum.fi