Siidan perusnäyttely kertoo luonnon, ihmisen ja kulttuurin vuorovaikutussuhteesta Saamenmaalla

Perusnäyttelyssämme saamelainen kulttuuri ja pohjoinen luonto nivoutuvat toisiinsa yhdeksi näyttelykokonaisuudeksi, joka tarjoaa elämyksen ja visuaalisen kokemuksen lisäksi runsaasti tietoa. Perusnäyttelyn ovat tuottaneet Saamelaismuseo ja Luontokeskus yhteistyössä.

Perusnäyttely on kaksiosainen: johdantonäyttelyssä esittelemme alueen menneisyyttä ja annamme eväitä nykyhetken ymmärtämiseen, päänäyttelyssä ovat sisäkkäin Pohjois-Lapin luontoa ja saamelaiskulttuuria esittelevät osat. Näyttelyn teemana ovat selviytymisstrategiat pohjoisissa ääriolosuhteissa sekä saamelaisen etnisyyden ja nykyisen identiteetin rakentuminen. Kokonaisuudella haluamme tuoda esille luonnon, ihmisen ja kulttuurin vuorovaikutussuhteen Saamenmaalla. Tarkoituksena ei ole antaa vierailijoille yksityiskohtaista oppituntia, vaan saada heidät aistimaan ja tuntemaan saamelaisuuden ja Saamenmaan henki.

Johdantonäyttely

Johdantonäyttelymme esittelee aikajanan avulla saamelaisten historiaa, alueen luonnonhistoriaa sekä ihmiskunnan tapahtumia jääkaudesta vuoteen 1998, jolloin Saamelasimuseo ja Luontokeskus Siida avautui. Näyttelyssä voit oppia myös eri saamenkielten sukulaisuussuhteista ja uhanalaisuudesta. Siidan ympäristö on muinaismuistoaluetta. Arkeologisia löytöjä esittelevän vitriinin äärellä pääset ihailemaan esineitä, jotka on löydetty ulkomuseoalueeltamme.

Päänäyttely

Päänäyttelyssämme Lapin luonto ympäröi perinteistä kulttuuria. Näyttelytilan ulkokehällä on 12 suurta luontokuvaa, jotka ilmentävät vuodenaikojen muuttumista. Kehän ympäri kulkiessasi opit millä keinoin eläimet ja kasvit selviytyvät arktisissa olosuhteissa. Näyttely on moniaistinen elämys, sillä jokaisella vuodenajalla on oma ääni- ja valomaisemansa. Talvella kaamoksen aikaan näyttelyssäkin on pimeää, keväällä kuuluu lumen sulamisen seurauksena purojen solina. Jokainen kuukausi sisältää perustiedot ilmastosta sekä lapsille tarkoitetun etsimis- ja elämystehtävän.

Sisäkehällä näet, miten saamelaisten elämä ja perinteinen kulttuuri kytkeytyvät luonnon vuotuiskiertoon. Ihmiset ja eläimet vaihtavat talviasuihin samaan aikaan. Ihmisen ja karhun koti esitellään samassa kohdassa ulko- ja sisäkehällä. Saamelaisten etninen herääminen, symbolinen kevät, sijoittuu vuodenkierrossa kevääseen. Perinteisen saamelaisen kulttuurin lisäksi esittelemme myös modernia saamelaista kulttuuria, joka on sijoitettu näyttelyssä perinteisen kulttuurin ympäröimäksi, kauemmaksi luonnosta.

Luonto- ja kulttuurikehien väliseinänä toimivat vitriinit sisältävät molemmille näyttelyille yhteisiä aiheita. Ulkokehältä katsottuna jokin näyttelykohde kuvaa tiettyä luonnonilmiötä, mutta korotetulta keskilattialta katsottuna samaan kohteeseen saadaan kulttuurin näkökulma. Luonto- ja kulttuurikehien väillä on ikkunoita, joiden läpi kurkistettaessa kuvaan ilmestyy uusia elementtejä.