Enâmeh láá mii párnááh – Nämä maat ovat lapsiamme

Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siidan yhteinen näyttelymme, Enâmeh láá mii párnááh – Nämä maat ovat lapsiamme avaa ja tulkitsee maiseman kerroksia saamelaisen kulttuuriympäristökäsitteen kautta. Sen mukaan luonto ja kulttuuri ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Maisema ympärillämme rakentuu lisäksi miljoonien vuosien aikana luonnon muovaamasta kokonaisuudesta.

Nimen näyttelymme on saanut inarinsaamelaisen Matti Morottajan kirjoittamasta runosta.

Saamelaisessa kulttuuriympäristössä yhteys maahan ja ympäristöön rakentuu muistitiedon ja perinteiden kautta. Saamelaisen perinnetiedon muisti on kantanut luonnon ja yhteiskunnan muutosten yli sukupolvesta toiseen. Näyttelyn kulttuurisisällöissä pohdimme, miten menneisyys elää meissä. Jokaisessa elää monimuotoinen eri aikakausien perintö, jonka avulla sopeudutaan muutoksiin ympärillämme.

Näyttelyn luonto-osuudessa herättelemme vieraitamme pohtimaan ilmastossamme tapahtuvia muutoksia sekä sitä, mitä ilmastolle tapahtuu tulevaisuudessa. Näyttelyssä tuodaan esille viimeisen jääkauden jälkeistä ilmastohistoriaa ja pohditaan, mitä ilmastolle tapahtuu tulevaisuudessa. Luontoaiheita käsitellään Ylä-Lapin suojelualueiden sekä niillä esiintyvien erilaisten luontotyyppien ja eliölajien kautta.

Me pidämme huolta luonnon monimuotoisuudesta ja kulttuuriperinnöstä, ja työmme tulokset kantavat yli sukupolvien.

Näyttelyn kulttuuriosion uudistamista ovat rahoittaneet Koneen säätiö, Suomen Kulttuurirahasto/Museovisio, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Interreg Nord sekä Lapin Liitto. Siidan päänäyttelyn luonto-osuuden uusimiseen Metsähallitus sai rahoituksen valtion lisätalousarviosta.