Rekisteriseloste: Tallentava kameravalvonta Siidassa

Rekisterin nimi:  Tallentava kameravalvonta Siidassa

Rekisterinpitäjä

Sámi Museum – Saamelaismuseosäätiö srl
Inarintie 46, 99870 Inari
0400898212, siida(at)samimuseum.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jaakko Riestola
Inarintie 46, 99870 Inari
0401938011, jaakko.riestola(at)samimuseum.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kameroiden avulla valvotaan Saamelaismuseo ja Luontokeskus Siidan sekä ravintola Sarritin tiloja ja turvallisuutta. Valvonnasta on kerrottu asianmukaisilla kylteillä.
Tarkoituksena ja käsittelyn perusteena on alueella toimivien ja vierailevien henkilöiden turvallisuuden varmistaminen sekä omaisuuden suojaaminen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää valvontakameroiden kuvamateriaalia Siidan sisä- ja ulkotiloissa liikkuvista henkilöistä sekä ulkotiloissa Siidan piha-alueella liikkuvista kulkuneuvoista.
Valvontakamerat ovat digitaalisia, käytössä 24 h/vrk ja tallennus tapahtuu kovalevylle. Valvontakamerat eivät tallenna puhetta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä toimivat kameroiden tallentama kuva. Kamerat kuvaavat sisätiloja sekä kiinteistön pihaa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kameroiden tallentamia tietoja ei luovuteta säännöllisesti mihinkään. Pyynnöstä kameroiden tallentamia tietoja luovutetaan poliisille.

Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Valvontakameroiden ohjauskeskus ja kovalevyt sijaitsevat lukitussa palvelintilassa, jonne pääsy on rajoitettu vain tietyille henkilöille. Tiedoistoihin pääsy on suojattu salasanoin.  Kameravalvonta toimii Saamelaismuseo Siidan sisäisessä verkossa ja on suojattu ulkopuoliselta käytöltä.

Tallenteita katsotaan vain tarvittaessa. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietoa säilytetään noin 3 viikon ajan, jonka jälkeen tiedot poistetaan.

 

Henkilötietolaki (523/1999) 10§

Laatimispäivä 25.5.2021