Siidan arkkitehtuuri

Saamelaismuseo ja Luontokeskus Siida uudistuu 2020-2022, lue lisää täältä!

 

Siida-rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Juhani Pallasmaa. Museorakennuksena Siida on nykyaikainen, käyttötarkoitukseensa suunniteltu uudisrakennus, jonka arkkitehtoninen ilme on funktionaalinen. Sen ulkoasu hakee väreissään ja muodoissaan viitteellistä yhteyttä rakennuksen ja sen toimijoiden esittelemään substanssiin.

Siidan kahteen kerrokseen sijoittuva pinta-ala on yhteensä 2 800 neliötä, josta 1 100 neliötä on näyttelytilaa. Ympäristöönsä kauniisti sulautuva Siida-rakennus sai valmistuttuaan runsaasti huomiota sekä kotimaisissa että kansainvälisissä arkkitehtuurijulkaisuissa.

Siidan ulkoasu on sekä vaaka- että pystysuunnassa jäsennetty siten, että se sopeutuu pienipiirteiseen maisemaansa. Kaarevat kattomuodot myötäilevät lähiympäristön maisemamuotoja ja sisätiloihin ne luovat vaihtelevia tilavaikutelmia. Ulkonevat, kaarevat räystäät madaltavat osaltaan korkeusvaikutelmaa ja antavat rakennukselle sen ominaisluonteen. Rakennuksen keskilinjaan on koko pituudelta sijoitettu kattoikkuna, joka tuo valoa ja avaruutta rakennuksen keskiosiin. Rakennuksen runko on teräsbetonia ja terästä ja ulkopinnat pääasiassa puuta.

Siidan sisällä perusnäyttelytilat ovat yönsinisiä, muut tilat valkoisia. Tilojen vaaleuden kontrastina on käytetty mahonginväriseksi petsattua puuta. Yleisissä tiloissa lattiat ovat terrakotan värisellä pigmentillä läpivärjättyä, hiottua betonia. Levymuoteilla valettu teräsbetoninen välipohjan alapinta on jätetty näkyviin.

Kahvilan valaisimia ja teknisiä kalusteita lukuun ottamatta kaikki perusvalaisimet on suunniteltu erityisesti tätä rakennusta varten. Pääkerroksessa epäsuora yleisvalaistus käyttää hyväkseen kaarevia kattomuotoja heijastuspintoina.