Pääsivu / Saamelaismuseo / Saamelaismuseosäätiö

Saamelaismuseosäätiö

Saamelaismuseosäätiön tavoitteena on tukea ja edistää saamelaisten kansallista kulttuuria. Se toteuttaa tarkoitustaan ensisijaisesti ylläpitämällä ja ohjaamalla Saamelaismuseota ja sen toimintaa, harjoittamalla museoalan yhteistyötä saamelaisalueella, kotimaassa Suomessa ja kansainvälisesti, sekä tukemalla saamelaiskulttuurin tieteellistä tutkimusta ja tekemällä sen tuloksia tunnetuksi.

Sami museum - Saamelaismuseosäätiön kotipaikka on Inari. Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittava hallitus, johon kuuluu kahdeksan jäsentä. Vähintään neljän jäsenen on oltava saamelaissyntyisiä Suomen kansalaisia.

Saamelaismuseosäätiö omistaa Saamelaismuseon esine-, valokuva-, käsikirjasto- ja taidekokoelmat, kaksi ulkomuseota ja arkiston. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, sekä kartuttaa muullakin tavoin omaisuuttaan, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa. Säätiön omaisuus ja varat on käytettävä Saamelaismuseon kehittämiseen. Jos säätiö lakkautetaan, sen varat ohjataan säätiön hallituksen päättämällä tavalla siten, että museokokoelmien säilyminen turvataan (Sámi museum – Saamelaismuseosäätiön säännöt 14 §, 25.11.2003).

Saamelaismuseon toiminnan pääasiallinen rahoitus saadaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Myös Inarin kunta myöntää vuosittain harkittavaa avustusta. Saamelaismuseon päivittäisestä johtamisesta vastaa museonjohtaja. Museolla on 12 vakinaista työntekijää.

Lisätietoja:
Museonjohtaja Sari Valkonen, 040 767 1052, sari.valkonen(a)samimuseum.fi

Tehdyt toimenpiteet

VIERAILIJAINFO

SIIDA
INARINTIE 46, 99870 INARI

Saamelaismuseo
Puh. 0400 898 212

Luontokeskus, Metsähallitus
Puh. 0206 39 7740

 

Sajos

ISM-logo1

ILM.jpg

museokortti200

mpinari.JPG