balvvosbaiki

Ánnámáret & Marja Viitahuhta: Bálvvosbáiki

25.5.2024 - 29.9.2024

Bálvvosbáiki (palvontapaikka) on videoteoksista koostuva näyttelykokonaisuus, jonka lähtökohtana ovat muusikko Ánnámáretin joiut. Teokset ovat syntyneet Ánnámáretin yhteistyöstä mediataiteilija Marja Viitahuhdan sekä muusikoiden Ilkka Heinonen (jouhikko) ja Turkka Inkilä (elektroninen musiikki) kanssa.

Teokset pohtivat, miten saamelainen maailmankuva ilmenee tässä ajassa. Sen mukaan ihminen on osa ympäristöään, ei sen omistaja vaan sen käyttäjä, joka ottaa huomioon menneiden sukupolvien perinnön ja säilyttää elämän edellytykset tuleville polville. Maa, kasvit, eläimet ja ihminen muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jonka osatekijät ovat riippuvaisia toisistaan.

Teoksissamme kuvataan Sápmia, Saamenmaata, kokeellisella ja etsivällä otteella. Kuva ja ääni ovat dialogisessa suhteessa toisiinsa nähden: ne luovat toisilleen tilaa, muodostavat keskinäisiä tulkintahorisontteja ja merkityksiä sekä säestävät toinen toistaan.

Näyttely on esillä Siidassa 29.9.2024 saakka ja sen on tuottanut Saamelaismuseo Siida.