Saamelaisalueen oma kulttuuriympäristöyksikkö toimii Saamelaismuseossa

Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan rakennettua ympäristöä ja maisemaa, johon maankäytön ja rakentamisen historia ja tavat ovat jättäneet jälkensä. Saamelaisen näkökulman mukaan myös perinnetieto alueista ja paikoista – kuten paikannimet, joi’ut ja erilaiset muistelukset – ovat osa kulttuuriympäristöä. Saamelaisten kotiseutualueen kulttuuriympäristöön liittyvät viranomaistehtävät on siirretty Museovirastolta Saamelaismuseon kulttuuriympäristöyksikölle, jotta saamelaiskulttuurin näkökulma huomioitaisiin tehtäviä hoidettaessa.

”Maisema on saamelaiselle historiankirja, joka kertoo menneisyyden tapahtumista. Maisemassa elää koko yhteisö, me maanpäälliset, menneet sukupolvet ja maanaliset. Maisemassa on läsnä myös pyhyys ja jumaluus. Maisemassa on paljon sellaista, joka on selittämisen tavoittamattomissa.”
Päivi Magga, tutkija

Hoidamme arkeologista kulttuuriperintöä sekä kulttuuriympäristöön liittyviä asiantuntija- ja viranomaistehtäviä

Kulttuuriympäristöyksikkö vastaa saamelaisten kotiseutualueella arkeologisen kulttuuriperinnön sekä rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman asiantuntija- ja viranomaistehtävistä. Niitä ovat mm. kaavoitukseen ja muuhun maankäyttöön liittyvät asiat, lausunnot ja maastotarkastukset, saamelaisalueelta löydettyjen esineiden ja havaintojen vastaanotto sekä muinaisjäännösten hoito. Yksikössä työskentelee yksi tutkija ja yksi arkeologi.

Arkeologin tehtäviin kuuluvat muinaisjäännösten suojeluasiat, arkeologiset tutkimukset kuten muinaisjäännösinventoinnit ja kaivaukset sekä arkeologisen kulttuuriperinnön tunnetuksi tekeminen. Arkeologinen kulttuuriperintö on huomioitava muun muassa kaavoituksessa, metsänhoidossa ja muussa maankäytössä.

Tutkija vastaa saamelaisalueella rakennetun kulttuuriympäristön osalta mm. kaavoitukseen liittyvistä viranomais- ja asiantuntijatehtävistä. Museo on myös kiinteässä yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen ja Museoviraston kanssa kulttuurihistoriallisesti arvokkaille rakennuksille tarkoitettujen korjausavustusten käsittelyssä.

Yhteystiedot:
Lausuntopyynnöt: kirjaamo(at)samimuseum.fi
Arkeologi Eija Ojanlatva, eija.ojanlatva(at)samimuseum.fi, puh. 040 167 6145
Arkeologi Juha-Pekka Joona, juha-pekka.joona(at)samimuseum.fi, puh. 040 144 8292
Tutkija Satu Taivaskallio, satu.taivaskallio(at)samimuseum.fi, puh. 040 180 1501