fierra

Virtuaalinen Saamenmaa (VISA)

Saamelaismuseo Siidan Virtuaalinen Saamenmaa (VISA) pilottihankkeessa kehitetään museolle 3D-skannauksen toimintamalli, jota hyödynnetään sen jälkeen museon kulttuuriympäristö- ja kokoelmayksikköjen tallennus-, yhteisö- ja näyttelytyössä. 

Hanke on yhteisölähtöinen. Selvitämme yhteisön ajatuksia ja ehdotuksia saamelaisen kulttuuriperinnön digitaalista saatavuutta koskien, eritoten 3D:n hyödyntämisen näkökulmasta. Pilottihankkeessa tutkitaan ja testataan teknologian käyttöä käytännössä esimerkiksi esineiden ja kokonaisten kulttuuriympäristökohteiden osalta kestävästi yhteisön toiveita ja ajatuksia kuunnellen. 

Pilottihankkeen toimintamalli perustuu ekososiaalisiin lähtökohtiin, jossa osana hanketta kartoitetaan saamelaiskulttuurin 3D-museokokoelmien tallentamiseen ja julkaisuun liittyviä ilmiöitä Suomessa, esimerkiksi saavutettavuuden, matkailun ja tekijänoikeuden näkökulmasta. 

Skannattujen esineiden ja kohteiden 3D-malleja on tarkoitus hyödyntää ennen kaikkea kulttuuriperintökasvatuksessa ja saavutettavuuden lisäämisessä. Hankkeen tuloksista toivotaan olevan jatkossa hyötyä myös muussa toiminnassa kuten esimerkiksi tutkimuskäytössä ja Saamelaismuseon näyttelyiden osana. 

Hankeaika: 1.6.2024 – 30.9.2025 

 

Euroopan unionin rahoittama NextGenerationEU