Ovdasiidu / Sámemusea / Kulturbirasovttadat

Kulturbirasovttadat

Kulturbirasovttadat vástida sámeguovllu arkeologalaš kulturárbbi ja huksejuvvon kulturbirrasa áššedovdi- ja eiseváldebargguin. Sámemusea Siidda kulturbirasovttadat vuođđuduvvui jagis 2011 fidnoruhtademiin. Doaibma šattai fásta 1.3.2015 rájes. Ovttadagas barget arkeologa ja dutki.

Sámeguovllu arkeologalaš kulturárbái gullevaš eiseváldebarggut leat sirdojuvvon Sámemuseai Musealágádusa ja Sámemusea gaskasaš ovttasbargosoahpamušain jagis 2011. Arkeologa bargguide gullet dološbázahusaid suodjalanáššit, arkeologalaš dutkamušat dego dološbázahusaid inventeren ja roggamat ja arkeologalaš kulturárbbi dovddusin dahkan. Arkeologalaš kulturárbbi galgá váldit vuhtii earet eará lávvaplánemis, mehciid dikšumis ja eará eanageavaheamis.

Sámiguovllus huksejuvvon kulturbirrasa eiseváldebarggut leat sirdásan Siidii njukčamánus 2016. Dutki vástida sámeguovllus huksejuvvon kulturbirrasa oasil ee. lávvaplánemii gullevaš eiseválde- ja áššedovdibargguin. Museas lea maid lagaš ovttasbargu Lappi EJB-guovddážiin ja Musealágádusain kulturhistorjjálaččat divrras visttiid divvundoarjagiid gieđahallamis.

Arkeologalaš kulturárbi

Arkeologalaš dutkamušaid čuozáhagat leat eatnamis ja čázis seilon visttit, eanagearddit ja diŋggat, mat leat šaddan čuođit dahje duháhat jagit dassá olbmo doaimma boađusin.

Huksejuvvon kulturbiras
Huksejuvvon kulturbiras dárkkuha visttiid ja ráhkkanusaid, muhto maid eanageavaheami ja huksema historjjá ja daid vugiid, maiguin dat leat šaddan.

Huksenárbi
Huksenárbi lea dábálaččat synonyma huksejuvvon kulturbirrasii, muhtimin doahpaga geavahit maid go dárkkuhit earenoamážit boares visttiid.

Oktavuođadieđut:

Cealkámušbivdagat: kirjaamo@samimuseum.fi

Arkeologa Eija Ojanlatva, eija.ojanlatva@samimuseum.fi, tel. +358 (0)40 167 6145

Dutki Päivi Magga, paivi.magga@samimuseum.fi, tel. +358 (0)40 180 1501

Document Actions

GALLESTALLIID INFO

SIIDA
INARINTIE 46, 99870 ANÁR

Sámemusea
Tel. +358 (0)400 898 212

Luondduguovddáš, Meahciráđđehus
Tel. +358 (0)206 39 7740

 

Sajos

ISM-logo1

ILM.jpg

mapinari