Nuortalaččaid Árbevierrodálus oahpásmuvat nuortalaččaid kultuvrii ja historjái

Sámemuseas lea geassit galledanbáiki maid nuortalaškultuvrra guovddážis Čeavetjávrris. Doppe lea maid Nuortalaččaid Árbevierrodállu. Árbevierrodálus ja dan šilljobirrasa olgomuseas mii muitalat nuortalaččaid historjjás ja guovtti sierra áigodaga ássan- ja huksenvugiin. Nuortalaččaid árbevierrodálus lea maid unna museagávppáš.

Nuortalaččaid Árbevierrodállu lea ođđasishuksenáigodaga eakti nuortalašdállu oktan olgovisttiiguin. Dálus lea čájáhus, mii muitala nuortalaččaid eallimis ovdal ja dál. Árbevierrodálu šiljus lea olgomuseaguovlu, mii muitala boarrásut huksenárbevierus. Olgomuseaguovllu ráhkadusat ja visttit leat huksejuvvon čálalaš gálduid ja muitalusaid vuođul. Doppe sáhtát oaidnit ee. ássanvisttiid, njala, suovvasávnni ja árbevirolaš nuortalaš vettiiguin gorrojuvvon fatnasa.

Loga lasi Nuortalaččaid árbevierrodálus 

Oahpásmuva neahttačájáhussii, mii muitala nuortalaččaid birra 

Nuvttá sisa
Rabas: 25.6.-28.9.2024 maŋ – láv dmu 11-17 (gitta sot-vuo)

Oktavuođadieđut
Nuõrttsaa’mi Ä’rbbvuõttpõrtt – Nuortalaččaid Árbevierrodállu
Sevettijärventie 9041, 99930 ČEAVETJÁVRI
Tel. 0400 373015
E-boasta: kolttaperinnetalo(at)samimuseum.fi