Sámi gávcci jagiáiggi

Davviguovllu luondu rievdá olles áiggi: beaivváža čuovga lassána ja geahppána, lea liekkas ja buolaš, geassu ja dahká dálvvi. Sámis leat gávcci jagiáiggi: giđđa, giđđageassi, geassi, čakčageassi, čakča, čakčadálvi, dálvi ja giđđadálvi.

“Gávcci jagiáiggi álbmoga”, sámiid, eallinritmma vuođđun lea jahkodatjohtu. Mii leat čohkken deike dieđuid ja máidnasiid gávcci jagiáiggis. Čállosat dievasmahttet čájáhusaide oahpásnuvvama ja hárjehusat lasihit dieđu.

Giđđa
Giđđageassi
Geassi
Čakčageassi
Čakča
Čakčadálvi
Dálvi
Giđđadálvi