Siidda čájáhusat

 

 

Bissovaš čájáhusat

Siidda olgomusea

Bissovaš čájáhus

Siidda olgomusea

Olgomuseas lea ollu maid geahčadit. Olgomusea bálgá guhkkodat lea sullii 800 mehtera ja dat guorada suohpana hámi. Bálgá guoras gávnnat sullii vihttalogi vistti ja ráhkadusa, mat leat juhkkon kulturguovlluid dahje geavaheami mielde. Oahpásmuvvanbáikkit muitalit Suoma golmma sámekultuvrra kulturárbbis, huksenárbbis ja ealáhusain.

Loga eambbo
Nuortalaččaid Árbevierrodálu čájáhus

Bissovaš čájáhus

Nuortalaččaid Árbevierrodálu čájáhus

Sámemuseas lea geassit galledanbáiki maid nuortalaškultuvrra guovddážis Čeavetjávrris. Doppe lea maid Nuortalaččaid Árbevierrodállu. Árbevierrodálus ja dan šilljobirrasa olgomuseas mii muitalat nuortalaččaid historjjás ja guovtti sierra áigodaga ássan- ja huksenvugiin. Nuortalaččaid árbevierrodálus lea maid unna museagávppáš.

Loga eambbo

Molsašuvvi čájáhusat

Ovddeš čájáhusat

Dáppe beasat oahpasmuvvat Siidda ovddeš čájáhusaide.

Loga eambbo

Neahttačájáhusat

anaras

Verkkonäyttelyt

Anarâš – Inarinsaamelaiset

Sivusto kertoo inarinsaamelaisten historiasta ja kulttuurista. Runsas tietopaketti on yhteistuotantoa Anarâskielâ servin (Inarinsaamen kielen yhdistys) kanssa. Sivusto inarinsaameksi, suomeksi ja englanniksi.

Oahpásmuva čájáhussi
kolttaelamaa

Verkkonäyttelyt

Sää’mjie’llem – Kolttasaamelaiset

Sivusto kertoo kolttasaamelaisten historiasta ja tapakulttuurista koltansaameksi, suomeksi ja englanniksi.

Oahpásmuva čájáhussi
vainonputki-big-500x500

Verkkonäyttelyt

Eatnanšaddu

Eatnanšaddu-sivustolla esitellään saamelaisten käyttämiä luonnonkasveja, niiden kasvuympäristöjä ja käyttötapoja. Kasvitietokantaan on tallennettu noin 50 luonnonkasvin tiedot.

Oahpásmuva čájáhussi