Siidda oahpisteamit dievasmahttet čájáhusaid

Oahpisteapmi addá čájáhusgalledeapmái eanet. Mii ávžžuhat oahpisteami earenomážit joavkkuide. Min ofelaččat leat skuvlejuvvon freelancerat, geain lea buorre giellamáhttu. Buot oahpistemiid galgá várret ovdal galledeami.

Vuođđočájáhusoahpisteapmi

Siidda ođđa Enâmeh láá mii párnááh – Eatnamat leat min mánát vuođđočájáhussii sáhttá oahpásmuvvat čiekŋalabbot ja vuđolabbot ovttas ofelaččain. Ná diehtu, man čájáhusas oažžu, viidu ja áššiin lea vejolašvuohta jearralit njuolga ofelaččas.

Oahpisteapmi bistá 1 diimmu.

Gielat: suoma-, davvisáme-, eŋgelas-, fránskka-, ruošša-, spánska- ja ruoŧagiella.
Haddi:
2023: 120 € / joavku
2024: 130 € / joavku vuo-láv, 165 € / joavku sot

Olgomuseaoahpisteapmi

Mii lea suoskangáhčči? Maid barge náhkkemeaidinbiergasiin? Mii lea vuovda? Olgomuseaoahpisteamis beassá oahpásmuvvat Anára 10 000 jagi historjái. Guollebivdu ja meahcásteapmi ledje dáppe dološ olbmuid eallineavttut. Ofelaš muitala miellagiddevaš dieđuid olgomusea visttiin ja ráhkadusain, mat muitalit Suoma golmma sámekultuvrras.

Oahpisteapmi bistá diimmu.
Gielat: suoma-, davvisáme-, eŋgelas-, fránskka-, ruošša-, spánska- ja ruoŧagiella.
Haddi:
2023: 120 € / joavku
2024: 130 € / joavku vuo-láv, 165 € / joavku sot

Olgomusea temáoahpisteapmi Itnetvári šiljus

Olgomusea temáoahpisteapmi láidesta 150 jagi áiggis maŋosguovlluid áigái, goas Anáris lei dušše moadde unna visttáža ja eallin jorai gávcci jagiáiggi mielde. Itnetvári dálus ledje duon áigge sihke bohccot ja šibihat. Ealáhussan ledje guolásteapmi, meahcásteapmi, čoaggin ja eatnama gilvin.

Oahpisteapmi bistá diimmu.
Gielat: suoma-, davvisáme-, eŋgelas-, spánska- ja fránskkagiella
Haddi:
2023: 130 € / joavku
2024: 140 € / joavku vuo-láv, 175 € / joavku sot

Oahpisteapmái sáhttá bivdit prográmma, mas beassá duddjot givtta ovttas ofelaččain.Oahpisteapmi + prográmma 160 €/joavku + 5e materiálamáksu/olmmoš.

Dát oahpisteapmi fállojuvvo 1.6.-30.9.

 

Oahpistemiid várremat ja diđoštallamat

Siidan áššehasbálvaleapmi, tel. 0400 898 212, siida(at)siida.fi

Ovdal go diŋgot oahpisteami, de amma oahpásmuvat min doaimmahaneavttuide!

Doaimmahaneavttut Siidda joavkooahpistemiide

  • Haddái ii gula sisabeassanmáksu.
  • Joavkku sturrodat: Max. 25 olbmo/ofelaš
  • Oahpistemiid galgá várret ovddalgihtii.
  • Oahpisteami sáhttá šluhttet nuvttá guokte jándora ovdal várrejuvvon áiggi. Diŋgojuvvon oahpisteamis berro máksu, jos dat ii leat šluhttejuvvon ovdal mearreáiggi.
  • Ofelaš lea báikki alde 15 minuhta ovdal várrejuvvon áiggi.
  • Jos joavku maŋŋona, ofelaš vuordá joavkku eanemustá 30 minuhta várrejuvvon áiggi álgimis ja oahpisteapmi nohká álgoálgosaš áigetávvala mielde.
  • Jos joavku háliida, ahte ofelaš vuordá guhkit áiggi ja oahpista diŋgojuvvon guhkkosaš oahpisteami, de vuordináiggi berro 35 € juohke álgi diimmus. Ofelaš sáhttá vuordit, jos sus eai leat sohppon eará áššit.