Sámemusea vurke sámi kulturárbbi Suomas

Sámemusea álbmotlaš bargun lea vurket sámi kulturárbbi Suomas. Barggu guovddážis leat min čoakkáldagat, maidda gullet dávvirat, čuovgagovat, dáidda, olgomusea ráhkadusat ja arkiiva- ja giehtagirjerájusmateriála. Mii seailluhat, bajásdoallat, dikšut ja ovdanbuktit min čoakkáldagaid ja dahkat daidda laktáseaddji dutkamuša.

Sámemusea čoakkáldatpolitihkalaš prográmma linnje ja stivre čoakkáldatdoaimma. Čoakkáldagaide čoggojit dávvirat eanáš skeŋkejumiid ja dálá áiggi áššiid viššalis dokumenterema bokte. Mii vihkkehallat dárkilit go háhkat čoakkáldagaide dávviriid ja materiála, dasgo čoakkáldagat leat juo viidát.

Čoakkáldagaide sáhttá oahpásmuvvat Siiddas ja interneahtas

Siidda váldočájáhusas ja molsašuddi čájáhusain sáhttá oahpásmuvvat čoakkáldagaide, mat muitalit sierra áigodagaid sámekultuvrras ja -áddejumiin. Sámemusea čoakkáldagaid sáhttá geahčadit maid Interneahtas Finna-diehtobálvalusas ja dávviriid 3D-hámiid fas Sketchfab-siidduin.

Áigeguovdilis diehtu Sámemusea čoakkáldatdoaimmain gávdno Siidda neahttasiidduin, sosiála medias ja Sámemusea blokkas.

Čoakkáldagat leat geavaheaddjiid várás

Min čoakkáldatbarggu guovddáš árvun lea searvvušlašvuohta. Barggu vuođđun lea vuorrováikkuhus ja dat ahte searvvuš váldá oasi museabargui, dan plánemii ja ovddideapmái. Sámemusea čoakkáldagat leat olbmuid várás, eandaliige aktiivvalaš geavaheaddjiid – sámeservoša lahtuid ja dutkiid – várás. Mii háliidat čoakkáldatbarggus váldit earenomážit vuhtii sin dárbbuid ja sávaldagaid.

Min čoakkáldatbargit vástidit čoakkáldagaide laktáseaddji áššehasgažaldagaide e-boastta ja telefovnna bokte. Čoakkáldagaide gullevaš dávviriid lea vejolaš dutkat ovddalgihtii sohppojuvvon áigge ja dávviriin sáhttá maid diŋgot čuovgagovaid. Museadávvirat luikojuvvojit eará museaide ja geavahančoakkáldaga dávviriid maiddái eará doibmiide. Dutkamuš- ja luoikkahanáššiin sávvat, ahte olbmot váldet oktavuođa buriin áiggiin!

Sámemusea Siidda čoakkáldagat fárrejit
– čoakkáldat- ja diehtobálvalusat gitta 1.1.2020 – 31.7.2022

Sámemusea ja Davvi-Sámi luondduguovddáš Siida viiddiduvvo ja Sámemusea čoakkáldagat ožžot ođđa sajiid  čoakkáldatovttadahkii, mii huksejuvvo Siidda báldii. Ođđa čoakkáldatlanjain leat stuorát vuorkkát čoakkáldagaide, áššáigullevaš sajit čoakkáldagaid gieđahallama várás ja dat dahket čoakkáldagaid ovdanbuktima ja dutkamuša vejolažžan ain buorebut. Sámemusea dálá čoakkáldagaid sirdima ja Álbmotmusea boahtti sámečoakkáldaga sirdima áigge Sámemusea čoakkáldat- ja diehtobálvalusat leat gitta 1.1.2020-31.7.2022.

Sámemusea ođđa čoakkáldatovttadat gárvána 2021, goas dálá Siida-visttis leahkki čoakkáldagat sirdojuvvojit dohko. Fárren ođđa čoakkáldatlanjaide lea stuorra rahčamuš Sámemusea čoakkáldatovttadahkii. Badjel 8000 dávvira, 16 000 čuovgagova ja 100 dáiddaduoji ođđasit páhkken ja sirdin lea moadde jagi bargu. Seamma áigge Álbmotmusea sámečoakkáldaga repatriašuvdna ovdána – sullii 2600 dávvira sirdit Vantaas Anárii Sámemusea ođđa čoakkáldatovttadahkii. Sirdinproseassa botta Sámemusea čoakkáldat- ja diehtobálvalusat leat gitta.

Ođasmahttojuvvon Siidda rahpama maŋŋá 2022 čoakkáldagaide beassá fas oahpásmuvvat nugo ovdalge ja govva- ja diehtobálvalusbivdagiidda bastit vástidit. Sámemusea čoakkáldagaide sáhttá goittotge oahpásmuvvat dallege go čoakkáldat- ja diehtobálvalusat leat gitta museaid, arkiivvaid ja girjerájuid oktasaš Finna-bálvalusas:  https://siida.finna.fi/. Maiddái Sámemusea čoakkáldatpolitihkalaš prográmma gávdno Interneahtas: https://siida.fi/wp-content/uploads/2019/04/kopo_sm_web.pdf

Mii beaivádit čoakkáldagaid dearvuođaid maid Sámemusea bloggii ja sosiálamediai.

Ilolaš mielain ođđa, oktasaš čoakkáldatbarggu guvlui!

Lassedieđut:
Amanuensa Anni Guttorm, t. 0400 891 860, anni.guttorm(at)samimuseum.fi