Sámemusea vurke sámi kulturárbbi Suomas

Sámemusea Siidda čoakkáldatbálvalusat leat gitta bargiid luomuid áigge 1.7. – 4.8.2024.

Sámemusea álbmotlaš bargun lea vurket sámi kulturárbbi Suomas. Barggu guovddážis leat min čoakkáldagat, maidda gullet dávvirat, čuovgagovat, dáidda, olgomusea ráhkadusat ja arkiiva- ja giehtagirjerádjomateriála. Mii seailluhat, bajásdoallat, dikšut ja ovdanbuktit min čoakkáldagaid ja dahkat daidda laktáseaddji dutkamuša.

Čoakkáldatdoaimma linnje ja stivre čoakkáldatpolitihkalaš prográmma, man mii leat dál ođasmahttimin.

Liŋkka ovddit prográmmii gávnnat dáppe (pdf, 2 Mt).

Čoakkáldagaide čoggojit dávvirat eanáš skeŋkejumiid ja dálá áiggi áššiid viššalis dokumenterema bokte. Mii vihkkehallat dárkilit go háhkat čoakkáldagaide dávviriid ja materiála, dasgo čoakkáldagat leat juo viidát. Čuovgagovvačoakkáldaga háhkamii sávvat veahki olbmuin ja dál dárbbašivččiimet eandalit 2000-logu álggu čuovgagovaid.

Čoakkáldagaide sáhttá oahpásmuvvat Siiddas ja interneahtas

Siidda váldočájáhusas ja molsašuddi čájáhusain sáhttá oahpásmuvvat čoakkáldagaide, mat muitalit sierra áigodagaid sámekultuvrras ja -áddejumiin.

Sámemusea čoakkáldagaid sáhttá geahčadit maiddái interneahtas Finna-diehtobálvalusas ja dávviriid 3D-hámiid fas Sketchfab-siidduin. Sámemusea čuovgagovvačoakkáldagat eai vel goit gávdno interneahtas.

Áigeguovdilis diehtu Sámemusea čoakkáldatdoaimmain gávnnat Siidda neahttasiidduin ja sosiála medias.

Čoakkáldagat leat geavaheaddjiid várás

Min čoakkáldatbarggu guovddáš árvun lea searvvušlašvuohta. Barggu vuođđun lea vuorrováikkuhus ja dat ahte searvvuš váldá oasi museabargui, dan plánemii ja ovddideapmái. Sámemusea čoakkáldagat leat olbmuid várás, eandalitge aktiivvalaš geavaheaddjiid – sámeservoša lahtuid ja dutkiid – várás. Mii háliidat čoakkáldatbarggus váldit earenomážit vuhtii sin dárbbuid ja sávaldagaid.

Sámi musea Siida doahttala sámiide guoski dutkama ehtalaš rávvagiid.

Min čoakkáldatbargit vástidit gažaldagaide čoakkáldagaid birra e-poastta ja telefovnna bokte. Deavdde dutkanlohpeohcamuša jus hálidat dutkat čoakkáldagaid dávviriid ja čuovgagovaid, ja sáddes vuolláičállojuvvon ohcamuša midjiide e-poasttain dahje dábálaš poasttain.

Dutkanlohpeohcamuša ja rávvagiid dan deavdimii sáhtát viežžat dás:

Museadávvirat luikojuvvojit eará museaide ja geavahančoakkáldaga dávvirat maiddái eará doibmiide. Amma válddát oktavuođa áiggil, jus du ášši guoská luoikkaheami.

Čuovgagovain sáhttá diŋgot digitála kopiijaid. Digitála kopiijain soaitit váldit mávssu govvabálvalushattiid mielde.