Sámemusea vurke sámi kulturárbbi Suomas

Sámemusea álbmotlaš bargun lea vurket sámi kulturárbbi Suomas. Barggu guovddážis leat min čoakkáldagat, maidda gullet dávvirat, čuovgagovat, dáidda, olgomusea ráhkadusat ja arkiiva- ja giehtagirjerájusmateriála. Mii seailluhat, bajásdoallat, dikšut ja ovdanbuktit min čoakkáldagaid ja dahkat daidda laktáseaddji dutkamuša.

Sámemusea čoakkáldatpolitihkalaš prográmma linnje ja stivre čoakkáldatdoaimma. Čoakkáldagaide čoggojit dávvirat eanáš skeŋkejumiid ja dálá áiggi áššiid viššalis dokumenterema bokte. Mii vihkkehallat dárkilit go háhkat čoakkáldagaide dávviriid ja materiála, dasgo čoakkáldagat leat juo viidát.

Sámemusea Siidda čoakkáldagat fárrejit
– čoakkáldat- ja diehtobálvalusat gitta 1.1.2020 – 31.7.2022

Sámemusea ja Luondduguovddáš Siida viiddiduvvo ja Sámemusea čoakkáldagat ožžot ođđa sajiid čoakkáldatovttadahkii, mii huksejuvvo Siidda oktavuhtii. Ođđa čoakkáldatovttadagas leat stuorát vuorkkát čoakkáldagaide, áššáigullevaš sajit čoakkáldagaid gieđahallama várás ja dat dahket čoakkáldagaid čájeheami ain buorebut vejolažžan sámiide ja earáide, geat leat beroštuvvan sámečoakkáldagain. Sámemusea dálá čoakkáldagaid sirdima ja Álbmotmuseas boahtti sámečoakkáldaga sirdima áigge min čoakkáldat- ja diehtobálvalusat leat gitta 1.1.2020-31.7.2022.

Ođasmahttojuvvon Siidda rahpama maŋŋá 2022 čoakkáldagaide beassá oahpásmuvvat ođđa čoakkáldatovttadagas ja mii bastit vástidit dábálaččat govva- ja diehtobálvalusbivdagiidda.  Min čoakkáldagaide sáhttá goittotge oahpásmuvvat dallege go čoakkáldat- ja diehtobálvalusat leat gitta museaid, arkiivvaid ja girjerájuid oktasaš Finna-bálvalusas ja museadávviriid 3D-hápmosiidda Sketchfab-siidduin.

Maiddái Sámemusea čoakkáldatpolitihkalaš prográmma gávdno Siidda neahttasiidduin.

Mii beaivádit čoakkáldagaid dearvuođaid maid Sámemusea bloggii ja sosiálamediai.

Ilolaš mielain ođđa, oktasaš čoakkáldatbarggu guvlui!

Lassedieđut:
Amanuensa sadjásaš Marjo-Riitta Rantamäki, t. 040 571 5670, marjo-riitta.rantamaki(at)samimuseum.fi