Usein kysytyt kysymykset

Mitä Siidassa tapahtuu uudistuksen aikana?

Vuonna 1998 avattu Siida-rakennus laajennetaan ja perusparannetaan 2020–2022. Hankkeessa toteutetaan Siidaan teknisesti ja toiminnallisesti nykyvaatimukset täyttävät museo- ja luontokeskustilat. Laajennusosien laajuus on noin 1400 m2, ja Siida laajenee hankkeessa noin puolella nykyisestä.

Nykyisen päärakennuksen yhteyteen rakennetaan Saamelaismuseolle nykyaikaiset kokoelmatilat, johon mahtuu myös Suomen kansallismuseosta palautuva saamelaisesineistö. Ravintolalle rakennetaan kokonaan uudet ja toimivammat tilat erilliseen siipeen. Laajennusosat valmistuvat keväällä 2021.

Nykyisen Siida-rakennuksen peruskorjaus alkaa laajennusosien valmistuttua. Perusparannuksessa muun muassa laajennetaan Siidan aulaa ja henkilöstö saa uudet työskentelytilat.  Nykyinen perusnäyttely puretaan, ja tilalle rakennetaan uusi. Uusi näyttely ”Enâmeh láá mii párnááh – Nämä maat ovat lapsiamme” avataan kesäkuussa 2022.

Näyttelyn valmistumista ja Siidan laajennuksen sekä perusparantamisen etenemistä pääset seuraamaan Siidan sosiaalisen median kanavissa. https://siida.fi/tietoa-meista/siida-somessa/

 

Mitä palveluja Siidassa on uudistuksen aikana?

Laajennusvaiheessa 1.5.2020–30.4.2021 Siidassa voi vierailla kuten ennenkin.

1.–31.5.2021 Siida-rakennus, Siidan asiakaspalvelu, Siida Shop, Metsähallituksen asiakaspalvelu ja matkailuneuvonta ovat suljettuina muuton vuoksi.

1.6.2021–31.5.2022 Siidan asiakaspalvelu, Siida Shop, Metsähallituksen asiakaspalvelu ja matkailuneuvonta toimivat Siidan alueelle sijoitettavissa väistötiloissa. Ravintola Sarrit palvelee uudessa ravintolasiivessä. Siidan ulkomuseoalue on avoinna vieraille. Siida-rakennuksen sisätilat ovat suljettuna.

1.6.2022 eteenpäin Siidan asiakaspalvelu, Siida Shop, Metsähallituksen asiakaspalvelu ja matkailuneuvonta palvelevat uudistetussa Siida-rakennuksessa. Siidan uudet näyttelyt ovat avoinna vieraille.

Aukioloajat: https://siida.fi/vierailijalle/

Saamelaismuseo Siidan kokoelma- ja tietopalvelu on kiinni 1.1.2020-31.7.2022.

 

Onko Siida auki uudistuksen aikana?

https://siida.fi/vierailijalle/

 

Onko Siida esteetön uudistuksen aikana?

Siidan perusparannuksen aikana 1.6.2021-31.5.2022 näyttelytarjonta on kokonaan ulkomuseolla. Ulkomuseoalue ei ole esteetön vierailukohde. Ravintola Sarrit, asiakaspalvelupisteet, Siida  Shop sekä matkailuneuvonta ovat esteettömästi vierailtavissa luiskaa pitkin myös perusparannuksen aikana.

 

Miksi Siida uudistetaan?

Vuonna 1998 avattua Siida-rakennusta uudistetaan vastaamaan kasvaneita toimintoja ja kävijämääriä. Hankkeessa toteutetaan Siidaan teknisesti ja toiminnallisesti nykyvaatimukset täyttävät museo- ja luontokeskustilat. Hankkeen laajuus on noin 3000 m2 ja Siida laajenee hankkeessa noin puolella nykyisestä. Hankkeen kärkenä ovat Saamelaismuseolle rakennettavat asianmukaiset uudet kokoelmatilat. Kokoelmayksikön laajennuksen myötä Saamelaismuseo pystyy uusine tiloineen toimimaan valtakunnallisena vastuumuseona. Saamelaismuseo tulee saamaan Kansallismuseon saamelaiskokoelmapalautuksen (runsaat 2000 esinettä) hankkeen valmistuttua.

Saamelaismuseo ja luontokeskus Siidan päänäyttelyt ovat palvelleet hyvin yli 20 vuotta. Vanha kulttuuriekologinen näyttely on ollut pidetty ja kiitelty kokonaisuus.

Uudessa näyttelyssä tuodaan esille tänä päivänä tärkeitä näkökulmia saamelaiskulttuurista ja yhteiskunnasta sekä pohjoisesta luonnosta. Uuden näyttelyn tekniset ratkaisut mahdollistavat jatkossa sisällön helpomman päivittämisen.

 

Milloin Siidan uusi näyttely aukeaa?

Siidan uusi päänäyttely ”Enâmeh láá mii párnááh – Nämä maat ovat lapsiamme” avautuu 1.6.2022. Näyttely on entiseen tapaan Saamelaismuseon ja Luontokeskuksen yhteinen, ja siinä yhdistyvät kulttuuri- ja luontosisällöt yhdeksi kokonaisuudeksi.

 

Milloin Saamenmaalle palautuvaan kokoelmaesineistöön pääsee tutustumaan?

Suomen kansallismuseon kansallisissa kokoelmissa on laaja saamelaisesineiden kokoelma, johon kuuluva esineistö palautetaan Saamelaismuseo Siidan kokoelmiin syksyllä 2021. Kokoelmapalautus koostuu yli 2000 esineestä ja on suuruusluokaltaan myös kansainvälisesti merkittävä. Osa esineistä on yleisön nähtävänä huhtikuusta 2022 alkaen museon uudessa näyttelyssä. Elokuusta 2022 alkaen esineistöön pääsee tutustumaan uusissa kokoelmatiloissa ottamalla etukäteen yhteyttä kokoelmayksikköön. Saamelaismuseon kokoelmia voi selata myös internetissä museoiden, arkistojen ja kirjastojen Finna-palvelussa https://siida.finna.fi/ ja katsoa esineiden 3D-mallinnoksia Sketchfab-verkkosivustolla https://sketchfab.com/SamiMuseumSiida.

 

Kuka Siidan laajennuksen, perusparannuksen ja näyttelyuudistuksen suunnittelee ja toteuttaa?

Siidan laajennus- ja perusparannushankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehdit Soini & Horto Oy Helsingistä ja rakennuttajana toimii Senaatti-kiinteistöt. Laajennusten rakennus- ja pääurakoitsijana toimii Rakennusliike Rekonen Oy, LVI-urakoitsijana LVI-Vanhatalo Oy ja sähköurakoitsijana Keskus-Veljet Oy.  Perusparannuksen rakennus- ja pääurakoitsijana toimii Rakennusliike Sakela Oy, LVI-urakoitsijana LVI-Vanhatalo Oy ja sähköurakoitsijana Keskus-Veljet Oy.

Siidan uuden näyttelyn pääsuunnittelija on Harri Koskinen Teollisuuden Ystävät Oy:stä. Näyttelyn projektipäälliköinä toimivat Saamelaismuseosta Eeva Kyllönen ja Metsähallituksesta Kirsi Ukkonen. Uuden näyttelyn kulttuuriosion käsikirjoituksesta vastaa professori Veli-Pekka Lehtola ja näyttelytyöhön osallistetaan vahvasti saamelaisyhteisöä. Luontokäsikirjoitus on biologi Matti Melan tekemä. Mela on tehnyt myös vanhan näyttelyn luontokäsikirjoituksen.

Mistä rahoitus näyttelyn uudistamiseen on saatu?

Siidan päänäyttelyn kulttuuriosion uudistamista rahoittavat Koneen säätiö, Suomen Kulttuurirahasto/Museovisio ja Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Saamelasimuseolla on käynnissä myös näyttelyn uusimiseen liittyvä Muittut, muitalusat – the story of the Sámi by the Sámi-interreghanke.

Luonto-osuuden uusimiseen Metsähallitus sai rahoituksen kokonaisuudessaan valtion lisätalousarviosta.