Saamelaismuseo Siida hakee henkilöstöpäällikköä määräaikaiseen työsuhteeseen

Hakemukset ja CV 31.12.2022 mennessä

Saamelaismuseo Siida on valtakunnallinen vastuumuseo ja toimii kulttuuriympäristötehtävien osalta alueellisena vastuumuseona saamelaisten kotiseutualueella. Saamelaismuseon toimipaikka sijaitsee Inarissa Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siidassa.

Siida on Pohjois-Lapin tärkeimpiä matkailukohteita.  Museolla on 15 vakituista työntekijää ja sesonkiaikana henkilöstö kasvaa noin 30 työntekijään. Saamelaismuseolla on seuraavia toimintoja: kokoelmatyö, kulttuuriympäristöyksikkö, näyttely- ja tapahtumatuotanto ja aluetoiminta, asiakaspalvelu, myynti- ja markkinointitoiminta, talous- ja hallinto sekä tukipalvelut.

 

Henkilöstöpäällikkö toimii Saamelaismuseo Siidan henkilöstöhallinnosta ja –prosesseista vastaavana henkilönä. Hän vastaa Saamelaismuseo Siidan työ- ja toimintakulttuurin sekä työhyvinvoinnin kehittämisestä.

Henkilöstöpäällikön työtehtäviin kuulu henkilöstö- ja palkkastrategian kehittäminen, tehtäväkuvat, rekrytointi, perehdytys, palkitseminen ja työsuhdeasiat. Henkilöstöpäällikkö kehittää organisaatio- ja työkulttuuria sekä työhyvinvointia valmentavalla työotteella.  Hän osallistuu aktiivisesti johtoryhmä- ja strategiatyöskentelyyn.

 

Tehtävään vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai muu vastaava koulutus sekä   kokemusta henkilöstöhallinnon prosesseista ja niiden kehittämisestä. Henkilöstöpäälliköltä odotetaan kokemusta organisaatiokulttuurin ja työhyvinvoinnin kehittämisen menetelmistä ja niiden soveltamisesta.

Arvostamme erittäin hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentely- sekä viestintätaitoja. Saamen kielen ja kulttuurin tuntemus katsotaan eduksi.

 

Työ alkaa 1.2.2023 tai sopimuksen mukaan ja sen kesto on kaksi vuotta. Palkkaus määräytyy Saamelaismuseon palkkajärjestelmän mukaan, pyydetään palkkatoivetta. Tehtävässä on kolmen kuukauden koeaika.

Hakemukset ja CV lähetetään viimeistään 31.12.2022 mennessä sähköpostiosoitteeseen: sari.valkonen(at)samimuseum.fi

Tiedustelut: Sari Valkonen 040 767 1052, sari.valkonen(at)samimuseum.fi