Zero Arctic näyttelyn havainnekuva

Zero Arctic

10.6.2021 alkaen

Zero Arctic -näyttely kertoo tutkimushankkeesta, joka käsitteli perinnetiedon ja perinteisen rakentamisen ideoiden hyödyntämistä uusien ilmastoystä­vällisten rakennusten suunnittelussa. Perinteisiä rakennuksia tutkimalla on mahdollista luoda suuntaviivoja nykyhetken ja tulevaisuuden kestä­välle rakentamiselle.

Arktisen neuvoston alla toimivassa tutkimushankkeessa Zero Arctic – Concepts for carbon-neutral Arctic construction based on tradition (2018-2020) keskityttiin Pohjois-Suomeen, Kanadaan ja Japaniin painottaen yhteistyötä alueiden alkuperäiskansojen kanssa. Hankkeen tapausesi­merkit näyttävät, että myös arktisissa oloissa on mahdollista rakentaa toimivia taloja, jotka lämmittävät käyttäjiään, eivät ilmastoa.

Suomen osuu­den toteuttivat Ulkoministeriön rahoituksella YM, Aalto  yliopisto, arkkitehtitoimisto Livady ja VTT.