Vittâ kielâ, riskâ olgohäämi já liipuh neetist – tágáreh láá Siida uđđâ nettisiijđoh

Säämimuseo já Paje-Säämi luándukuávdáš Siida lii jotemin stuorrâ nubástusâi kulij: vijđedem, vuáđutivvoom, čáitáldâhuđâsmittem já čuágáldâhsirdemeh. Ovdil toid mij sappadijm koovjâid Siida nettisiijđoin. Mij uđâsmitijm www.siida.fi-siijđoid riskân já moobiilustevlâžžân sehe viiđâkielâlâžžân. Lasseen uđđâ siijđoin puáhtá tääl uástiđ liipuid čáitálduvváid.

Siida uđđâ nettisiijđoh láá viiđâkielâliih. Oovdeb suomâ-, eŋgâlâš- já tavesämikielâ paaldân mij lep pajedâm aanaar- já nuorttâsämikielâid. Mij toimâp jieččân aargâst puoh kuulmâ Suomâst sarnum sämikielân ei. museo- já luándušoddâdmist, čáitáldâhpargoost, projektijn.  Mij halijdep, ete taah kielah uáinojeh meiddei mii nettisiijđoin sehe lasetteh já movtijditteh sämikielâi kevttimân.

Siida nettisijđouđâsmittem mield mij njuškip Siidast mađhâšemvyebdim uđđâ junán já tuálvup jieččân lippuvyebdim meiddei neetin. Mij lep tast puoh museo- já luándukuávdái vuossâmui juávhust Suomâst. Nettikäävpist www.siida.fi-siijđoin puáhtá uástiđ Siida liipuid muuneeld. Siida nettikävppi tuhhit mäksimniävvun päikkieennâmlijd nettipaaŋkijd sehe stuárráámuu uási luáttukoortâin. Ko puáđáh Siidan, tun teivâdah ain mii äššigâspalvâleijeiguin, kiäh rävvejeh tuu čáitálduvváid já Siida palvâlussáid.

Säämimuseo já luándukuávdáš Siida sehe raavâdviäsu Sarrit uđđâ nettisiijđoh lekkâseh säämi kielâoho kunnen tu 24.10.2019.  Siijđoid lii ráhtám Advertising Kioski.

Lasetiäđuh:

Vyebdim- já markkânistemvästideijee Minna Väisänen
puh. 040 581 6434, minna.vaisanen@samimuseum.fi

Muttum 29.10.2020: Siida sisâpeessâmliipui nettikävppi muttoo. Nettilippukävppi lii tääl kiddâ já lehâstuvvoo oppeet ovdil keesi 2021.