Siidan suosio käyntikohteena jatkuu

Inarin Siidassa on jälleen vierailtu ahkerasti vuonna 2018. Siidassa toimivat Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus sekä ravintola Sarrit iloitsevat 2018 kävijämääristä! Siidan 20-vuotisjuhlavuosi kiinnostavine näyttelyineen ja monipuolisine tapahtumineen kiinnosti yleisöä.

Siidan ulko-ovella oleva kävijälaskuri naputti 117 079 käyntiä. Kokonaiskävijämäärään lasketaan kaikki Siidan kävijät: näyttely-ja tapahtumakävijät, Metsähallituksen retkeilyneuvonnassa, Inarin kunnan matkailuneuvonnassa, Siida shopissa sekä ravintola Sarritissa vierailleet asiakkaat.

Siidassa vieraili 59 178 oli näyttely- ja tapahtuma-asiakasta, mikä tarkoittaa Siidan 20-vuotisen historian ajan toiseksi suurinta näyttelykävijämäärää. Edellisvuosi oli Siidan historian huippuvuosi.

Vasta muutama vuosi sitten käyttöön otetun Museokortin suosio näkyy myös Siidassa, sillä korttia vilautettiin Siidassa enemmän kuin edellisvuonna. Museokortti-näyttelykävijöitä oli 1 821, joten edellisvuoteen lisäystä oli 17%.

Siidan juhlavuonna Siidan omaa vuosikorttia tarjottiin paikallisille erikoishintaan ja vuosikorttilaisten määrä lisääntyikin  37% edellisvuoteen verrattuna. Suuren suosion saanutta vuosikorttia myydään jatkossakin paikallisille puoleen hintaan.Saamelaismuseo Siida ylläpitää Sevettijärvellä Kolttien perinnetaloa. Perinnetalo on avoinna 10.6.-20.9, jona aikana laskettiin 2 148 kävijää.

Perinteisesti näyttelykävijöidemme virta kesäkuusta elokuuhun on selvästi runsaampi kuin talvikuukausina. Talvikuukaudet kuitenkin jatkavat vahvistumistaan. Helmikuun näyttelykävijämäärä on korkeampi kun syyskuun, joka on suosittua ruskasesongin aikaa.

Näyttelykävijöidemme kansallisuuskirjo on laaja ja kävijäkunta kansainvälistyy koko ajan. Näyttelykävijöistämme kotimaisia on 40 % ja ulkomaisia 60 %. Kotimaisten näyttelykävijöiden määrä väheni 5,6 % vuodesta 2017. Pudotus näkyy erityisesti heinä- ja elokuussa, jolloin Suomessa vietettiin ennätyshelteistä kesää.

Ulkomaisten näyttelykävijöidemme suurimpia ryhmiä olivat vuonna 2018 ranskalaiset ja saksalaiset.  Italialaisia vieraita oli kolmanneksi eniten. Neljänneksi eniten vieraita tuli Kiinasta ja Hongkongista. Kaikkiaan 2018 vuoden kansalaisuustilastoon saimme 92 eri asiakkaidemme ilmoittamaa kotimaata/kansalaisuutta.

Asiakastyypeistämme yleisin näyttelykävijä on yksittäinen, ulkomaalainen aikuinen.Ulkomaiset ryhmämatkailijat olivat toiseksi suurin asiakastyyppimme 2018. Tässä on tapahtunut merkittävä muutos, sillä edellisinä vuosina ulkomaalainen ryhmämatkailija on ollut yleisin näyttelykävijämme.  Matkailun muutos näkyy Siidassakin. Yhä enemmän matkustetaan yksin, pariskuntina, perheinä tai seurueina. Ryhmämatkoja tehdään kuitenkin vielä paljon.

Opastettuja kierroksia järjestimme tilauksesta vuonna 2018 yhteensä 270, mikä tarkoittaa 5,9 %:n kasvua vuoteen 2017 verrattuna. Eniten opastettuja kierroksia teimme englanniksi.

Siidan merkitys Pohjois-Lapin matkailussa jatkuu edelleenkin. Kuluvana vuonna 2019 Siidassa alkaa laajennus- ja kehittämishanke, jolla parannetaan mm. Siidan kokoelma-ja asiakaspalvelutiloja. Siida-rakennusta peruskorjataan, ja rakennetaan uusi kokoelmayksikkö ja ravintolasiipi. Myös perusnäyttelyt uusitaan. Uudistuksista tiedotetaan lisää myöhemmin.

Museonjohtaja Sari Valkonen, sari.valkonen@samimuseum.fi, 040 767 1052

Asiakaspalveluvastaava Minna Väisänen, minna.vaisanen@samimuseum.fi, 040 581 6434
Saamelaismuseo, Siida, Inarintie 46, 99870 Inari, puh. 0400 898 212, siida@samimuseum.fi, www.siida.fi

Duodjinäyttely avaa Saamelaismuseo Siidan näyttelyvuoden 2019

Saamelaismuseo Siidan vuoden ensimmäinen näyttely ”Kädessäni maan äänet” nostaa keskiöön saamelaisen käsityön, duodjin. Saamelaisen perinteisen käsityön taitajan Jouni S. Laitin käsityöt ovat katsaus duodjin nykyhetkeen. Näyttely tarjoaa kävijälle mahdollisuuden nähdä nykyhetken saamelaista käsityötä sekä perinteisessä muodossa että uudenaikaisena taidemuotona.

Jouni S. Laitin kuvaa käsitöidensä kautta saamelaisesta kauneuskäsityksestä ja materiaalinkäytöstä. Sen lisäksi Laitin käsityöt osallistuvat keskusteluun duodjin elinvoimaista nykymaailmassa ja heijastavat tapahtumia Saamenmaalla ja maailmassa saamelaisten ympärillä. Joidenkin käsitöidensä kautta Laiti ottaa tietoisesti osaa nykyhetken yhteiskunnalliseen keskusteluun. Saamelaisille saamenkäsityö ei ole vain esineiden tuottamista raaka-aineista vaan yksi yhteisön sisäisistä vuorovaikutuskeinoista, kieli, jota ymmärtävät ne, jotka ovat oppineet sitä tulkitsemaan. Laitin tapa osallistua käsityöllä yhteiskunnalliseen keskusteluun on yksi esimerkki saamelaisten hiljaisesta yhteiskuntakeskustelusta.

Käsityöntekijä ja -opettaja Jouni S. Laiti on kotoisin Utsjoelta. Hän on jo pitkään työskennellyt saamenkäsityön opettajana Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa Inarissa. Työssään Laiti on ollut erityisen kiinnostunut duodjiopetuksen kehittämisestä ja duodjikielen säilyttämisestä. Hän on pohtinut paljon duodjin kehittämistä elinkeinona, miten käsityöntekijä voisi saada duodjista itselleen elannon ja miten tuotteita tulisi markkinoida mahdollisille ostajille.

Parhaillaan Laiti opiskelee Saamelaisessa korkeakoulussa Koutakeinossa duodjin maisteritutkintoa ja näyttely on osa Laitin lopputyötä. Laitin maisterilopputyön ja näyttelyn ohjaajina toimivat duodjiasiantuntijat Tuula-Maija Magga-Hetta ja Sigga-Marja Magga. Yksi näyttelyn tavoitteista on luoda yhteys näyttelyn katsojiin ja saada heiltä palautetta niistä tunteista ja kokemuksista, joita käsitöiden näkeminen herättää. Kyselyn avulla tuotettu tieto on osa Laitin kirjallisen lopputyön lähdemateriaalia. Toivommekin kaikkien kävijöiden antavan hieman aikaansa saamelaisen käsityön tutkimuksen hyväksi ja vastaavan kyselyyn näyttelyyn tutustumisen yhteydessä.

Kädessäni maan äänet -näyttelyn tuottaa Saamelaismuseo Siida ja se on avoinna 8.1.–17.3.2019. Talviaikaan Siida on avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17, maanantaisin Siida on suljettu. Tervetuloa näyttelyyn kuuntelemaan maan ääniä!

Lisätietoja

amanuenssi Áile Aikio, aile.aikio@samimuseum.fi

taidekäsityöntekijä Jouni S. Laiti, jouni.laiti@gmail.com
Saamelaismuseo, Siida, Inarintie 46, 99870 Inari, puh. 0400 898 212, siida@samimuseum.fi, www.siida.fi

Kuva: Máhtte Sikku Valio