Nissonolbmogahpiriid málliid suokkardallan

Duorastaga 7.12.2023 dii 13-16

Sámemusea Siida bovde servoša suokkardallat veahkkin nissonolbmogahpiriid málliid.

Sámemusea Siidda čoakkáldagain leat 260 nissonolbmogahpira. Sullii golmmalogi gahpira málles ii leat vel sihkkarvuohta. Buresboahtin jorahallat gahpiriid ja ságastallat gahpermálliin duorastaga 7.12.2023 dii 13-16. Dál go smávvajuovllaid áigi maid lahkonišgoahtá, guossohit mii vehá herskuid ja káfe.

Vai herskot reahkkášedje buohkaide, mii bivdit du almmuhit ovddalgihtii jus áiggot searvat dilálašvuhtii. Almmuhemiid bivdit maŋimustá 30.11.2023.

Ovddalgihtii almmuheapmi ja lassedieđut: Álbmotdoaimmavástideaddji Pia Nikula, 040 621 2663, pia.nikula(at)samimuseum.fi

Govva: Sámemusea Siida/Saara-Maija Pesonen