Seailluhit Sámi árbbi

6.2. – 30.9.2020

Sámemusea Siidda pop-up -čájáhus ovdanbuktá Sámemusea čoakkáldagaid dávviriid, maid Metropolia ámmátallaskuvlla konserverema dutkkusprográmma studeanttat konserverejedje čakčat 2019 eamiálbmogiid dávviriid konserverenkurssa olis.

Sámedávviriid konserverenproseassa bokte tekstiila- ja dávvirkonserváhtorstudeanttat ožžot dieđu sámedávviriid earenomášvuođain. Sámedávviriid materiálaid oažžut eanaš luonddus ja orgánalaš materiálas ráhkaduvvon dávvira seailun ja dikšun gáibida kulturmáhtu ja -dieđu materiálaid válmmašteamis.

Sámemusea Siida ja Metropolia ámmátallaskuvla leaba dahkan máŋggabealat ovttasbarggu juo 20 jagi.