Maasâdkeessim: Čábbásamos sámegielat juovlalávlagat

Du 16.12.2021 dmu 17

Aanaar kieldâ koronatile tiet tábáhtus lii maasâdkeessim.

Boađe mielde lávlut čábbásamos sámegielat juovlalávlagiid Sámemusea Siidda olgomuseai, Itnetvári stohpui. Báikki alde lea sámebáhppa Mari Valjakka. Čoahkkanat vuos Siidda šiljus ja das joatkit olgomusea stohpui dmu 17.

Mii sáhteš leat buoret vuohki álggahit juovllaid go lávlut sámegielat juovlalávlagiid dološ stobus.

Guossohat gáfe. Sisabeassan nuvttá.

Bures boahtin!

Ordnejeaddjit Sámemusea Siida ja Anára searvegoddi