Vuođđočájáhus ođasmahttojuvvo

Dálá čájáhus ođasmahtto Siidda viiddideami ja vuođđodivvuma oktavuođas. Ođđa čájáhus gárvvásmuvvá cuoŋománus 2022.

Siidda ođđa vuođđočájáhus lea dáláža láhkai Sámemusea ja luondduguovddáža oktasaš, ja das ovttastuvvet kultuvra- ja luonddusisdoalut oktan ollisvuohtan.

Siidda ođđa čájáhus oažžu namman ”Enâmeh láá mii párnááh – Nämä maat ovat lapsiamme”. Namma boahtá anáraš Guovža Sámmola Máhte, Matti Morottaja, čállán divttas Enâmeh láá mii párnááh. Čájáhusa namma divttista luonddu- ja kulturfáttáid deháleamos dieđuid. Sámi árbedieđu muitu lea guoddán luonddu ja servodaga nuppástusaid badjel sohkabuolvvas nubbái. Eanadat min birrasis sisttisdoallá miljovnnaid jagiid luottaid. Makkár luonddu mii guođđit min maŋisboahttiide?

Tiedotteita

Anára Siida guovdu stuorra nuppástusbargguid

Dieđáhus

Anára Siida guovdu stuorra nuppástusbargguid

Anára kirkosiiddas lean Sámemusea ja Davvi-Sámi luondduguovddáš Siida lea stuorra nuppástusaid guovdu. Ráhkadusa viiddidanbarggut leat jođus ja giđđat 2021 álget dálá ráhkadusoasi vuođđodivvunbarggut. Viiddideami ja vuođđodivvunbargguid oktavuođas ođasmahtto maiddái Sámemusea ja luondduguovddáža oktasaš váldočájáhus. Sámemusea, Davvi-Sámi luondduguovddáža ja Siidda restoráŋŋa badjel 20 jagi bálvalan Siida-ráhkadusa leat dál viiddideamen. Dálá váldoráhkadusa oktavuhtii huksejuvvojit Sámemuseai ođđaáigásaš čoakkáldatsajit, masa šihttet maiddái sámedávvirat, mat...

Loga emabbo
Sámemusea lea ožžon mearkkašahtti doarjaga Suoma kulturruhtarájus

Dieđáhus

Sámemusea lea ožžon mearkkašahtti doarjaga Suoma kulturruhtarájus

Sámemusea ja Badje-Sámi luondduguovddáš Siidda vuođđočájáhusat ođasmahttojuvvojit. Sámemuseavuođđudus lea ožžon Suoma kulturruhtarájus 400 000 euro Museovisio- veahkkeruđa čájáhusaid kulturosiid ođasmahttimii. Sámemusea ođasmahttinfitnus sámedáiddárat ráhkadit vuođđočájáhusaide ja olgomuseai atmofearačájáhusgiehtačállosa iežaset dulkojumiid vuođul. Diđolaš atmosfeara ja dráma juona ovdáneami vugiiguin diehtu, man musea buvttada sámekultuvrras, gávdná buorebut galledeaddji.

Loga emabbo
Sámemusea Siiddas illudit Kone foandda veahkkeruđas

Dieđáhus

Sámemusea Siiddas illudit Kone foandda veahkkeruđas

Sámemusea ja Dávvi-Sámi luondduguovddáš Siidda oktasaš vuođđočájáhusat ođasmahttojuvvojit. Sámemusea lea ožžon Kone foanddas 300 000 euro veahkkeruđa Siidda vuođđočájáhusaid kulturoasi ođasmahttinfidnui.

Loga eambbo
Harri Koskinen Siidda čájáhusarkiteaktan

Dieđáhus

Harri Koskinen Siidda čájáhusarkiteaktan

Sámemusea ja Davvi-Sámi luondduguovddáš Siidda ođasmahttima vuollásaš vuođđočájáhusa arkiteaktan lea válljejuvvon hábmejeaddji Harri Koskinen. Dálá čájáhus ođasmahtto Siidda viiddideami ja vuođđodivvuma oktavuođas. Ođđa čájáhus gárvvásmuvvá cuoŋománus 2022.

Loga eambbo