Vuođđočájáhus ođasmahttojuvvo

Siidda ođđa čájáhusa namma lea”Enâmeh láá mii párnááh – Dát eatnamat leat min mánát” anáraš Guovža-Sámmol Máhte (Morottaja) čállán anárašgielat divtta vuođul. Čájáhusa namma divttista luonddu- ja kulturfáttáid deháleamos dieđuid.

Čájáhusa kultursisdoaluin guorahallo, mo vássán áigi eallá mis – juohkehaččas eallá máŋggahámat eará áigodagaid árbi, mainna vuogáiduvvat nuppástusaide min birrasis. Luonddugeahččančiehka buktá ovdan eandalii maŋimuš jiekŋaáiggi dálkkádathistorjjá ja lassin vihkkehallat mii dálkkádahkii dáhpáhuvvá boahttevuođas. Luonddufáttáid gieđahallat Davvi-Sámi suodjalanguovlluid ja doppe dihtton earálágan luonddutiippaid ja eallišlájaid bokte.

Ođđa čájáhusa váldoplánejeaddji lea Harri Koskinen Teollisuuden Ystävät Oy:s. Kulturoasi giehtačállosa lea gárvvistan professor Veli-Pekka Lehtola, kulturoasi dáiddalaš jođiheaddjin doaibmá Outi Pieski. Luondduoasi giehtačálli lea biologa Matti Mela.

Siidda váldočájáhusa kulturoasi ođasteami ruhtadit Kone foanda, Suoma kulturruhtarádju/Museovisio, OKM/sierradoarjja ja Jenny ja Antti Wihuri ruhtarádju. Sámemuseas lea jođus maiddái čájáhusa ođasmahttimii laktáseaddji Muittut, muitalusat – the story of the Sámi by the Sámi -Interreg-fidnu. Siidda váldočájáhusa luondduoasi ođasmahttimii Meahciráđđehus oaččui ruhtadeami stáhta lassebušeahtas.

Tiedotteita

Sámemusea ja Luondduguovddáš Siida ávvuduvvo 1.6.2022

Dieđáhus

Sámemusea ja Luondduguovddáš Siida ávvuduvvo 1.6.2022

Sámemusea ja Davvi-Sámi luondduguovddáš Siidda Enâmeh láá mii párnááh – Eatnamat leat min mánát -čájáhusa rahpandoalut sirdašuvvet geassemánu álgui.

Loga eambbo
Siidda boares váldočájáhus addá saji ođđa čájáhussii

Dieđáhus

Siidda boares váldočájáhus addá saji ođđa čájáhussii

Sámemusea ja Davvi-Sámi luondduguovddáš Siidda viiddidanfidnu lea nohkan ja vuođđodivvun álgá. Siidda boares váldočájáhus burgojuvvo ja dahkko sadji ođđa čájáhussii, mas kultuvra ja luondu šaddet oktii oktan oppalašvuohtan.

Loga eambbo
Anára Siida guovdu stuorra nuppástusbargguid

Dieđáhus

Anára Siida guovdu stuorra nuppástusbargguid

Anára kirkosiiddas lean Sámemusea ja Davvi-Sámi luondduguovddáš Siida lea stuorra nuppástusaid guovdu. Ráhkadusa viiddidanbarggut leat jođus ja giđđat 2021 álget dálá ráhkadusoasi vuođđodivvunbarggut. Viiddideami ja vuođđodivvunbargguid oktavuođas ođasmahtto maiddái Sámemusea ja luondduguovddáža oktasaš váldočájáhus. Sámemusea, Davvi-Sámi luondduguovddáža ja Siidda restoráŋŋa badjel 20 jagi bálvalan Siida-ráhkadusa leat dál viiddideamen. Dálá váldoráhkadusa oktavuhtii huksejuvvojit Sámemuseai ođđaáigásaš čoakkáldatsajit, masa šihttet maiddái sámedávvirat, mat...

Loga emabbo
Sámemusea lea ožžon mearkkašahtti doarjaga Suoma kulturruhtarájus

Dieđáhus

Sámemusea lea ožžon mearkkašahtti doarjaga Suoma kulturruhtarájus

Sámemusea ja Badje-Sámi luondduguovddáš Siidda vuođđočájáhusat ođasmahttojuvvojit. Sámemuseavuođđudus lea ožžon Suoma kulturruhtarájus 400 000 euro Museovisio- veahkkeruđa čájáhusaid kulturosiid ođasmahttimii. Sámemusea ođasmahttinfitnus sámedáiddárat ráhkadit vuođđočájáhusaide ja olgomuseai atmofearačájáhusgiehtačállosa iežaset dulkojumiid vuođul. Diđolaš atmosfeara ja dráma juona ovdáneami vugiiguin diehtu, man musea buvttada sámekultuvrras, gávdná buorebut galledeaddji.

Loga emabbo
Sámemusea Siiddas illudit Kone foandda veahkkeruđas

Dieđáhus

Sámemusea Siiddas illudit Kone foandda veahkkeruđas

Sámemusea ja Dávvi-Sámi luondduguovddáš Siidda oktasaš vuođđočájáhusat ođasmahttojuvvojit. Sámemusea lea ožžon Kone foanddas 300 000 euro veahkkeruđa Siidda vuođđočájáhusaid kulturoasi ođasmahttinfidnui.

Loga eambbo
Harri Koskinen Siidda čájáhusarkiteaktan

Dieđáhus

Harri Koskinen Siidda čájáhusarkiteaktan

Sámemusea ja Davvi-Sámi luondduguovddáš Siidda ođasmahttima vuollásaš vuođđočájáhusa arkiteaktan lea válljejuvvon hábmejeaddji Harri Koskinen. Dálá čájáhus ođasmahtto Siidda viiddideami ja vuođđodivvuma oktavuođas. Ođđa čájáhus gárvvásmuvvá cuoŋománus 2022.

Loga eambbo