Puinen juustomuotti

Saamelaismuseo Siida ja Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio Karesuvannossa

Keskiviikko 15.5.2024 klo 17

Saamelaismuseo Siida ja Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio järjestävät yhteisötilaisuuden Karesuvannon koululla. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Saamelaismuseo kutsuu tutustumaan museon esinekokoelmiin ja Alexander Lindebergin osittain julkaisemattomiin teoksiin, joiden henkilöitä ei vielä ole tunnistettu.

Lindeberg oli suomalainen taidemaalari ja kuvittaja, joka vieraili 1960-luvulla Kilpisjärvellä ja loi siellä henkilökuvia vuosina 1965-1966. Hänen tunnetuimpiin töihinsä kuuluvat Pessi ja Illusia -satu sekä Aapisen kuvitukset.

Tule mukaan auttamaan niin ihmisten kuin esineiden tunnistamisessa!

Komissio kutsuu kuulemaan komission työstä ja siitä, miksi kannattaa tulla kuultavaksi. Pyydettäessä mahdollisuus käydä myös kodeissa.

Komissio on tavattavissa myös torstaina 16.5.2024 klo 9-16 Karesuvannon kappelissa osoitteessa Sakkaravaarantie 108. Tule käymään ja keskustelemaan – tule kuultavaksi!

Kuva: Saamelaismuseo Siida

Tervetuloa yhteisötilaisuuteen!

Lisätietoja:

Pia Nikula, Saamelaismuseo Siida, 040 621 2663, pia.nikula(at)samimuseum.fi

Heli Aikio, komission sihteeristö, 050 476 7725, info(at)stdsk.fi

***

Sámemusea Siida ja Sámiid duohtavuohta- ja soabadankomišuvdna Gárásavvonis

Sámemusea Siida ja Sámiid duohtavuohta- ja soabadankomišuvdna ordnejit oktasaš dilálašvuođa Gárásavvona skuvllas. Gáfestallan.

Sámemusea bovde oahpásnuvvat musea dávvirčoakkáldahkii ja Alexander Lindeberg bargguide, main oassi ii leat almmuhuvvon eaige dieđut buot govaid olbmuin leat.

Lindeberg lei suopmelaš govvadáiddar, gii galledii 1960-logus Gilbbešjávrris ja ráhkadii doppe govaid olbmuin jagiin 1965-1966. Su dovdoseamos barggut leat Pessi ja Illusia –máinnas ja Áppesa govat.

Boađe veahkehit olbmuid ja dávviriid dovdamis!

Komišuvdna bovde gullat komišuvnna barggus ja das, manin gánneha searvat gullamii. Sáhttit bivddedettiin fitnat maid ruovttuin.

Komišuvdna lea duorastaga 16.5. dmu 9-16 Gárásavvona kapeallas, Sakkaravaarantie 108. Boađe fitnat ja ságastit – searvva gullamii!

Govva: Sámemusea Siida

Buresboahtin deaivvadeapmái!

Lassedieđut:

Pia Nikula, Sámemusea Siida, 040 621 2663, pia.nikula(at)samimuseum.fi

Heli Aikio, komišuvnna čállingoddi, 050 476 7725, info(at)sdtsk.fi