Saamelaismuseo Siida hakee kulttuuriympäristöyksikköön tutkijan työvapaan sijaista 1.9.2020-30.8.2022

Kirjalliset hakemukset 16.6.2020 klo 16.15 mennessä

Saamelaismuseo Siida hakee kulttuuriympäristöyksikköön tutkijan työvapaan sijaista 1.9.2020-30.8.2022. 

Tutkijan lisäksi yksikössä työskentelee kaksi arkeologia.  Kulttuuriympäristöyksikön toiminta-alueena on saamelaisalue ja tehtäväkenttänä saamelainen kulttuurimaisema ja rakennusperintö sekä arkeologinen kulttuuriperintö.

Kulttuuriympäristöyksikön tehtäviin kuuluu toimialaan liittyvä viranomais-, suunnittelu-, kehittämis- ja tutkimustyö sekä sidosryhmäyhteistyö. Lisäksi kulttuuriympäristöyksikkö osallistuu Saamelaismuseo Siidan sisällöntuotantoon.

Tutkija vastaa rakennettuun kulttuuriympäristöön ja saamelaiseen kulttuurimaisemaan liittyvästä asiantuntija- ja viranomaistyöstä, neuvontatehtävistä ja tutkimuksesta. Lisäksi tutkija kehittää saamelaista kulttuuriympäristötyötä sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.

Tutkijan kelpoisuusvaatimuksina on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys kulttuuriympäristötyöhön, saamelaiskulttuuriin ja museoalaan.

Tehtävässä edellytetään saamelaisen kulttuuriympäristön ja siihen liittyvän toimintakentän monipuolista tuntemusta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, yhteistyötaitoja ja maastotyökelpoisuutta. Arvostamme museoalan työkokemusta, tietojärjestelmien tuntemusta, kenttätyökokemusta sekä sosiaalisia ja viestintätaitoja. Saamen kielen taito katsotaan eduksi.

Palkka määräytyy Saamelaismuseon palkkajärjestelmän mukaan. Työsuhteessa on neljän kuukauden koeaika.

Kirjalliset hakemukset 16.6.2020 klo 16.15 mennessä osoitteeseen eija.ojanlatva@samimuseum.fi.  Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää joko cv tai riittävät todistusjäljennökset. Tiedustelut: Arkeologi Eija Ojanlatva, puh.040-1676145