Saamelaismuseo Siida hakee kulttuuriympäristöyksikköön vakituisen työsuhteeseen arkeologia 1.1.2021 (tai sopimuksen mukaan) alkaen

Vapaamuotoiset hakemukset ja CV 20.11.2020 klo 16.15 mennessä

Saamelaismuseo Siida on valtakunnallinen vastuumuseo ja toimii kulttuuriympäristötehtävien osalta alueellisena vastuumuseona saamelaisten kotiseutualueella. Saamelaismuseon kulttuuriympäristöyksikkö hoitaa saamelaiseen kulttuuriympäristöön liittyviä viranomais- ja asiantuntijatehtäviä sekä maankäytön suunnitteluun että toimialan kehittämiseen ja tutkimukseen liittyviä tehtäviä. Yksikön ydintehtäviä ovat myös tiivis sidosryhmäyhteistyö, oman toimialan neuvonta- ja asiakaspalvelu sekä museon sisällöntuotantotyö. Haettavan arkeologin lisäksi kulttuuriympäristöyksikössä työskentelee tutkija ja toinen arkeologi.

Arkeologin tehtäviin kuuluu viranomaistyönä lausuntojen valmistelu, arkeologiset tarkastukset ja valvonnat, asiakas- ja neuvontatyö, muinaisjäännösrekisterin päivittäminen sekä erilaiset kulttuuriperinnön- ja kulttuuriympäristön hoitoon liittyvät tehtävät.

Arkeologin kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto (pääaineena arkeologia) sekä perehtyneisyys kulttuuriympäristön asiantuntija- ja viranomaistehtäviin, saamelaiskulttuuriin ja museoalaan. Tehtävässä edellytetään saamelaisen kulttuuriympäristön ja siihen liittyvän toimintakentän monipuolista tuntemusta, kykyä toimia tiimissä ja verkostoissa, alan paikkatietojärjestelmien tuntemusta ja maastotyökelpoisuutta. Oman auton käyttömahdollisuus on välttämätöntä. Saamen kielen taito ja saamelaiskulttuurin tuntemus katsotaan eduksi.

Palkka määräytyy Saamelaismuseon palkkajärjestelmän mukaan. Työsuhteessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Vapaamuotoiset hakemukset ja CV 20.11.2020 klo 16.15 mennessä osoitteeseen: Rekrytointi, Saamelaismuseo Siida, Inarintie 46, 99870 Inari tai sähköpostilla sari.valkonen@samimuseum.fi

Tiedustelut: Arkeologi Eija Ojanlatva, eija.ojanlatva@samimuseum.fi, 040 1676 145