Mies kyykyssä ulkona olevan puusta tehdyn ahkion vieressä

Pittáin olesvuotân / Kappaleista kokonaiseksi

Vuossargâ / Maanantai 13.5.2024

Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa artesaaniksi opiskeleva Jerri Timonen on ollut kevään Saamelaismuseo Siidassa opettelemassa restauroinnin perusteita. Työssäoppimisjakson keskiössä on ollut saamelaisen työahkion kunnostus. Jerri esittelee kunnostetun ahkion ja siihen liittyneet työvaiheet.

Tapahtuma on maksuton ja suomen- ja inarinsaamenkielinen. Tervetuloa mukaan, kokoonnumme Siidan aulassa.

Tänä vuonna museoviikkoa vietetään 13.–19. toukokuuta. Museoviikko on museoiden yhteinen tapahtumaviikko, joka kokoaa yhteen museoiden tapahtumia ympäri Suomea. Tämä tapahtuma aloittaa Saamelaismuseo Siidan museoviikon.

Kuva: Konsta Verta / Saamelaismuseo Siida

***

Säämi máttááttâskuávdáá artesaanuáppee Jerri Timonen lii lamaš kiiđâ Säämimuseo Siidast máttááttâlmin restauristem vuáđuaašijd. Pargoostoppâmpaje kuávdáást lii lamaš sämmilâš pargokerris tivvoom. Jerri oovdânpuáhtá tivvojum kerris já toos lohtâsâm pargomuddoid. Tábáhtus lii nuuvtá já suomâ- já anarâškielân. Tiervâpuáttim fáárun, čokkânep Siida viäskárist.

Taan ive museo-oho viettih 13.–19. vyesimáánu. Museo-okko lii museoi ohtsâš tábáhtusokko, mii norá oohtân museoi tábáhtusâid pirrâ Suomâ. Taat tábáhtus aalgât Säämimuseo Siida museo-oho.

Kove: konsta Verta / Säämimuseo Siida