Arktisen myrskyn silmässä -seminaari

Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siida järjestävät Arktisen myrskyn silmässä-seminaarin 29.3.2019 klo 9-12 Siidan auditoriossa. Seminaarissa pohditaan kysymyksiä liittyen arktisen alueen muutokseen ja muutosten vaikutusta sekä ihmisiin, ympäristöön että kulttuuriin. Seminaarissa kuullaan muun muassa Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokan ja Museoviraston johtajan Juhani Kostetin puheenvuorot. Seminaariin on vapaa pääsy ja se on kaikille avoin.

Arktisen myrskyn silmässä-seminaarin teemoina ovat arktisen ympäristön muutos ja sen vaikutus kulttuuriin sekä arktinen alkuperäiskansojen tiede, koulutus ja osaaminen. Nyt ja tulevaisuudessa on hyvä pysähtyä pohtimaan kulttuurin ja ympäristöjen kestävyyttä, kielten säilymistä ja ihmisten hyvinvointia. Näiden aiheiden esiin nostaminen on oleellisen tärkeää arktisen ympäristön mittakaavassa.

Tilaisuuden avaavat Saamelaismuseon johtaja Sari Valkonen ja Metsähallituksesta puistonjohtaja Pirjo Seurujärvi. Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka kertoo arktisen ympäristön muutokseen Suomen näkökulman, minkä jälkeen Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio avaa saamelaiskulttuurin tulevaisuutta muuttuvassa ympäristössä. Museoviraston pääjohtaja Juhani Kostet jatkaa Suomen Museoviraston roolilla kulttuurin kestävyydessä. Saamenkielien muutoksesta ja Unescon alkuperäiskansojen kielten vuodesta kuullaan Saamelaiskäräjien kieliasiain sihteerin Anne-Kirste Aikion puheenvuorossa. Seminaarin loppupuolella nähdään Saamelaismuseon tutkijan Päivi Maggan lyhytelokuva saamelaisten kulttuuriympäristöistä. Saamelaismuseosäätiön puheenjohtaja Liisa Holmberg lausuu loppusanat, minkä jälkeen on varattuna aikaa keskustelulle.

Tervetuloa
Lisätietoja antavat:
Saamelaismuseosäätion puheenjohtaja Liisa Holmberg (liisa@isfi.no)
Saamelaismuseon johtaja Sari Valkonen (sari.valkonen@samimuseum.fi)
Metsähallituksen puistonjohtaja Pirjo Seurujärvi (pirjo.seurujarvi@metsa.fi)
Saamelaismuseo, Siida, Inarintie 46, 99870 Inari, puh. 0400 898 212, siida@samimuseum.fi, www.siida.fi