Vaihtuvannäyttelyn sali

Leago dus midjiide idea čájáhusas, mii heivešii Siidii? Sáddes midjiide iežat evttohusa!

Molsašuvvi čájáhusaid lágidit Siiddas sihke Sámemusea Siida ja Badje-Sámi luondduguovddáš Siida. Goappáge doaibmis leat iežas čájáhusrámmat, maid vuođul mii válljet čájáhusaid, mat heivejit midjiide buoremusat.

Mii gieđahallat evttohusaid Sámemusea Siidda oasil guktii jagis ja Luondduguovddáš Siidda oasil oktii jagis.

Molsašuvvi čájáhusaid ulbmilin lea dievasmahttit váldočájáhussamet. Molsašuvvi čájáhusat čiekŋudit váldočájáhussamet sámekultuvrra ja davvi luonddu temáid dahje dievasmahttet fáttáid, mat doppe váilot. Molssačájáhusa ollašuhttinvuohki sáhttá leat mii beare, sisdoallu lea dehálamos.

Min váldočájáhusdoaimmat plánejuvvojit guhkit áigegaskka geahččanguovllus, ja mii figgat bargat mearrádusaid ođđa čájáhusain áiggil. Mis leat mearrádusat boahttevaš čájáhusain unnimustá ovtta jahkái.

Siiddas leat guokte molssačájáhuslanja: rabas galleriijalatnja ja čájáhussále. Daid geavahus juohkása Sámemusea Siidda ja Luondduguovddáža čájáhusaid gaskka. Čájáhuslanjain mii eat beara láiggu.

Guođe dás ohcamuša iežat čájáhusas Sámemusea Siidii

Guođe dás ohcamuša iežat čájáhusas Badje-Sámi luondduguovddáš Siidii