Riikaidgaskasaš museabeaivi

Lávvardat 18.5.2024

Sámemusea Siida bovde du justa válljejuvvon EMYA 2024 jagi eurohpalaš museai!

Riikaidgaskasaš museabeaivi lea lavvardaga 18.5. ja Sámemusea ja Luondduguovddáš Siiddas lea friddja sisabeassan čájáhusaide.
Oahpisteamit suomagillii dbm 12 ja 14. Eaŋgalasgillii dbm 15.