Muittut, muitalusat – the story of the Sámi by the Sámi

Interreg Pohjoinen-ohjelman Sápmi hallintokomitea on myöntänyt tukea ”Muittut, muitalusat – the story of the Sámi by the Sámi” – hankkeeseen. Hankkeessa on mukana kolme saamelaismuseota; Saamelaismuseo Siida Inarista hankkeen vetäjänä, Ruotsin tunturi- ja saamelaismuseo Ájtte Jokkmokista ja Eteläsaamelaismuseo ja -kulttuurikeskus  Sáemien Sijte Snåsasta sekä Lapin yliopisto ja Luleån teknillinen korkeakoulu. Hankkeen toteutusaika 1.1.2020 – 30.09.2022 ja kustannusarvio kaikkiaan on noin 2 M€.

Museot ovat keskeisiä toimijoita saamelaiskulttuurin esittämisessä ja esillepanossa. Hankkeessa luodaan uutta saamelaista museokieltä, jonka avulla saamelaiskulttuuri esitetään museoissa ja näyttelyissä sen omista lähtökohdista.  Hankkeen tavoitteena on vahvistaa saamelaista identiteettiä.  Museot ovat myös merkittäviä käyntikohteita alueillaan ja hankkeella on elinkeinollista merkitystä.

Hankkeessa uutta näyttelykieltä kehitetään kolmen pilottikohteen kautta. Niiden aiheet ovat Rumpu, Saamenpuku ja Kielen menetys. Näitä kolmea aihetta kehitetään sekä sisällöllisesti että esitysteknisesti tiiviissä yhteistyössä hankekumppaneiden ja saamelaisyhteisön kesken sarjassa työpajoja. Kehittämishankkeen pilotit jäävät pysyvästi osaksi Sáemien Sijten, Saamelaismuseo Siidan ja Ájtten näyttelyitä.

Hankkeen saamelaismuseot saavat yhteisestä näyttelykielestä, saamelaisesta museokielestä vahvan pohjan tulevalle kehittämistyölle ja rajat ylittävälle yhteistyölle. Saamelaiskulttuuri ja perinne ovat entistä elinvoimaisempia. Hankkeen tulokset jaetaan laajaan kansainväliseen käyttöön saamelaisten ja museoalan toimijoiden sekä museokävijöiden kanssa. Tavoitteena on, että elinkeinoelämä voi hyödyntää hankkeen tuloksia palvelujen ja tuotteiden kehittelyssä.

”Muittut, muitalusat – the story of the Sámi by the Sámi” – hankkeen projektipäällikkönä on aloittanut Saamelaismuseo Siidassa FM Eeva-Kristiina Harlin helmikuun lopussa.


Lisätietoja hankkeesta:

Saamelaismuseo Siida: Sari Valkonen, Museonjohtaja tel. +358 40 767 1052, sari.valkonen@samimuseum.fi
Ájtte: Elisabeth Pirak-Kuoljok, Museonjohtaja tel. +46 97117007, elisabeth.pirak-kuoljok@ajtte.com
Sáemien Sijte: Birgitta Fossum, Museonjohtaja tel. +47 940 17 020, birgitta.fossum@saemiensijte.no

Kuva: Nuken komsio 1920-luvulta. Aholan kokoelmat/Saamelaismuseo Siida