vanhoja saamelaisesineitä valmitettu puusta, juurista ja tuohesta

Saamelaismuseo Siida on mukana Berliiniläisessä Euroopan kulttuurien museossa käynnistyneessä tutkimushankeessa

Saamelaismuseo Siida on mukana Saksassa sijaitsevan Euroopan kulttuurien museon MEK:in (Museum Europäischer Kulturen, Berliini) tutkimusprojektissa, jossa tutkitaan museon laajan saamelaiskokoelman provenienssia eli taustoja ja alkuperää.  1.12.2022 alkaneessa projektissa (Die sámische Sammlung am Museum Europäischer Kulturen. Ein multiperspektivischer Ansatz zur Provenienzforschung) tutkijat, saamelaiset duojárit ja taiteilijat, Pohjoismaiset saamelaismuseot ja saamelaisyhteisöt tutkivat noin 1600 esineen ja valokuvan kokoelmaa arkisto- ja esinetutkimuksen kautta ja tuottavat uutta tietoa kokoelmasta.

Kokoelman esineistö toimii myös inspiraationa uudelle esineistölle tai taiteelliselle tutkielmalle. Projekti myös vahvistaa Pohjoismaisten saamelaismuseoiden yhteistyötä ja verkostoa. Projekti toimii esikuvana saamelaisesinekokoelmien provenienssitutkimukselle Saksassa, Euroopassa ja muualla maailmassa. Projektia rahoittaa Saksan kadonneen taiteen säätiö (Deautsches Zentrum Kulturgutverluste) ja se on säätiön ensimmäinen pohjoisen pallonpuoliskon kolonialistisiin kokoelmiin liittyvä projekti.

Kaksivuotinen hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Saamelaismuseo Siidan, Ruotsin Tunturi- ja   Saamelaismuseo Ájtten ja Norjan museoliiton ja Saamelaisen museoyhdistyksen Saamelaisesineet saksalaisissa museoissa-projektin (Dávvirat Duiskkas) kanssa.

Saamelaismuseo Siidassa järjestetään projektin työpaja 14.–15. kesäkuuta, jossa kuullaan projektista ja museon kokoelmista kuvaesitysten kautta, keskustellaan eettisistä periaatteista ja kuullaan asiantuntijoiden esityksiä kokoelmaan liittyvistä teemoista. Saamelaismuseo Siidan hankkeeseen valitsemat käsityöläiset ovat Elle Valkeapää, Anniina Turunen ja Heini Wesslin, joilla kaikilla on jo kokemusta museokokoelmien tutkimisesta ja niiden hyödyntämisestä tämän päivän duodjissa.

Kokoelman saamelaisesineitä, kuten kahta rumpua ja neljää sarvilakkia lukuun kokoelma on melko tutkimaton ja esineiden taustatiedot ovat vaillinaisia. Esineiden tai henkilöiden nimet ja kuvaukset ovat monin paikoin peräisin 1800–1900-luvuilta ja näin ollen oikeat nimitykset tai tiedot esineiden käyttötavoista ovat puutteellisia ja maantieteelliset viittaukset ovat usein virheellisiä tai epämääräisiä. Monien esineiden alkuperää ei ole selvitetty, ei myöskään niitä monimutkaisia reittejä, joita pitkin ne ovat kulkeutuneet osaksi kokoelmaa. Projektin seurauksena erityisesti kokoelman vanhimmat esineet saatetaan jälleen osaksi elävää saamelaiskulttuuria ja duodjia.

Saamelaismuseossa provenienssitutkimus ja moniulotteinen yhteistyö koetaan erittäin tärkeäksi.

 

Lisätietoja:
Eeva-Kristiina Nylander Projektitutkija, Museum Europäischer Kulturen
e.nylander(at)smb.spk-berlin.de
+358 407045153

Kuva: Staatliche Museen zu Berlin, Museum Europäischer Kulturen / Christian Krug