Saamelaismuseo Siidalle merkittävä tuki Suomen Kulttuurirahastosta

Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siidan perusnäyttelyt uusitaan. Saamelaismuseosäätiö on saanut Suomen Kulttuurirahastolta 400 000 euron Museovisio-apurahan näyttelyjen kulttuuriosion uudistamiseen. Saamelaismuseon uudistamishankkeessa laaditaan perusnäyttelyihin ja ulkomuseolle tunnelmanäyttelykäsikirjoitus, joka toteutetaan saamelaistaiteilijoiden tulkintoina. Tietoisen tunnelman ja draamankaaren luomisen avulla museon tuottama tieto saamelaiskulttuurista välittyy kävijälle paremmin.

Saamelaismuseo ja luontokeskus Siidan yhteisten perusnäyttelyjen uusimisen kokonaisbudjetti on noin 2,5 miljoonaa euroa. Saamelaismuseo on saanut näyttelyjen kulttuuriosioon avusta Suomen Kulttuurirahastolta ja Koneensäätiöltä sekä Jenny ja Antti Wihurin rahastosta, yhteensä 750 000€. Museon osuus Siidan näyttelybudjetista on puolet. Luontokeskus on saanut omaan osuuteensa avustuksen kokonaisuudessaan Ympäristöministeriöltä. Hanke liittyy Siidan laajennus- ja perusparannushankkeeseen. Hanke toteutetaan vuosina 2020-2022.

Saamelaismuseossa iloitaan Museovisio – apurahasta.

Lisätietoja: Museonjohtaja Sari Valkonen, sari.valkonen@samimuseum.fi, puh. 040-767 1052

https://skr.fi/ajankohtaista/miljoonien-tuki-suomalaisten-museoiden-uudistumiseen