Siidan rakennustyömaalta löytynyt ihmisen luita

Saamelaismuseon ja Ylä-Lapin luontokeskuksen Siida-rakennusta ollaan laajentamassa uudella kokoelmatilalla ja ravintolasiivellä. Rakennustyömaa käynnistyi toukokuussa 2020 maankaivutöillä. Viime viikolla kaivinkone paljasti luita rakennustyömaan viereisestä lämpöputkikaivannosta. Luut ovat todennäköisesti sotavankien luita toisen maailmansodan ajalta. 

Siidan rakennustyömaa käynnistyi toukokuussa. Siida-rakennuksen molemmissa päissä on käynnissä laajat maansiirtotyöt rakennusten perustuksia varten. Viime viikolla kaivinkone paljasti maaperästä luita lämpöputkikaivantoja kaivettaessa. Saamelaismuseo Siidan arkeologi tunnisti luut ihmisen luiksi ja kaivutyöt kyseisessä kaivannossa pysäytettiin välittömästi. Paikalta on löytynyt ainakin kolmen ihmisen jäänteitä. He ovat todennäköisesti olleet sotavankeja.

Löydöstä ilmoitettiin poliisille ja museon arkeologi sai luvan kaivaa luut esiin. Poliisi haki vainajien jäännökset kaivutyön jälkeen. Luut lähetetään Helsinkiin lisätutkimuksia ja DNA-näytteiden ottoa varten.

Muinaisjäännös ja vankileiri

Siidan ympäristössä sijaitsee kiinteä muinaisjäännös Saamen museon/Vuopajan asuinpaikka, joka ajoittuu kivikaudelta rautakauden lopulle. Se on suojeltu muinaismuistolailla (295/1963). Muinaisjäännösalue huomioitiin jo Siidan uudisrakennusten suunnittelussa, jotta se säilyy koskemattomana tuleville sukupolville.

Paikalla tiedetään sota-aikana sijainneen myös Saksan armeijan ns. siltavankileirin, jossa työskenteli neuvostoliittolaisia sotavankeja. Näin ollen Siidan ympäristössä sijaitsee toisen maailmansodankin aikaisia kaivantoja ja korsujen jäännöksiä, joista osa on jäänyt Siidan rakennusten ja ympäröivien teiden alle. Rakennusfirman työntekijöitä on ohjeistettu maaperästä mahdollisesti löytyvien esihistoriallisten ja historiallisen ajan esineiden tai rakenteiden varalta.

 

Lisätietoja: arkeologi Eija Ojanlatva, puh.040-1676145, eija.ojanlatva(at)samimuseum.fi