Tiedotteet

Kirjailija Ninka Reittu on kirjoittanut ja kuvittanut Metsähallitukselle vastuulliseen retkeilyyn innostavan lastenkirjan ”Myrsky ja Saana metsässä: Retkietiketti-satuja”. Kirja ilmestyy pohjoissaameksi, inarinsaameksi ja koltansaameksi 2.10.2023. Julkistamistilaisuuden yhteydessä Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siidassa avautuu myös kirjaan liittyvä taidenäyttely. 

Lue lisää
Talvikylän tupasijoja kartoitettiin tarkalla GPS-vastaanottimella. Kuvassa Tiina Sanila-Aikio, Mikko Orassalo, Risto Semenoff ja Erva Niittyvuopio. Kuva Eija Ojanlatva.

Kolttasaamelainen Näätämön siida ulottuu Norjasta Jäämeren rannalta aina Inarin Iijärvelle. Alue on ollut kolttasaamelaisten käytössä ikimuistoisista ajoista saakka. Alueen kulttuuriperintökohteita on kuitenkin kartoitettu hyvin vähän. Kolttasaamelaisten historia täydentyi uusilla saamelaisilla arkeologisilla kulttuuriperintökohteilla, kun perinteistä tietoa ja paikallisten havaintoja yhdistettiin arkeologiseen maastotutkimukseen.

Lue lisää
vanhoja saamelaisesineitä valmitettu puusta, juurista ja tuohesta

Saamelaismuseo Siida on mukana Saksassa sijaitsevan Euroopan kulttuurien museon MEK:in (Museum Europäischer Kulturen, Berliini) tutkimusprojektissa, jossa tutkitaan museon laajan saamelaiskokoelman provenienssia eli taustoja ja alkuperää.  1.12.2022 alkaneessa projektissa (Die sámische Sammlung am Museum Europäischer Kulturen. Ein multiperspektivischer Ansatz zur Provenienzforschung) tutkijat, saamelaiset duojárit ja taiteilijat, Pohjoismaiset saamelaismuseot ja saamelaisyhteisöt tutkivat noin 1600 esineen ja valokuvan kokoelmaa arkisto- ja esinetutkimuksen kautta ja tuottavat uutta tietoa kokoelmasta.

Lue lisää
Siidan näyttelyssä korppi pesässää ja Tenojoen maisemaa taustalla

Näyttelymme lähenee vuoden ikää. Takana on kävijärikas vuosi. Yhteisen näyttelymme on nähnyt yhteensä jo 65 000 vierailijaa. Ennen vilkasta kesäkautta on aika huoltaa Saamelaismuseo ja Luontokeskus Siidan päänäyttely perusteellisesti. Samalla huollamme myös muut yleisötilamme.

Lue lisää