Kokoelmavarasto ja sen tyhjät metallihyllyt

Sámemusea ođđa čoakkáldatsajit ja restoráŋŋaoassi lea gárvásat

Sámemusea ja Luondduguovddáš Siidda viiddidan- ja vuođđodivodanfitnu vuosttas muddu lea gárvvis. Sámemusea Siidda čoakkáldatsajit ja restoráŋŋaoassi lea luobahuvvon fitnu hukseheaddjái ja giddodaga oamasteaddjái Senaatti-giddodahkii 12.5.2021 ja Sámemusea Siida lea váldán sajiid atnui. Váldohuksejeaddjin viiddidanfitnus lea leamaš anárlaš Rakennusliike Rekonen Oy.

Sámemuseai leat huksejuvvon viiddidanfitnus ođđa čoakkáldatsajit ( s. 888 m2), mat devdet otná beaivvi gáibádusaid. Čoakkáldatlanjat ja -sajit leat plánejuvvon nu, ahte go dávvirat buktojit dohko, de dat johtet njuovžilit vuostáiváldinbáikkis dárbbu mielde errenlatnjii ja galbmabumbái ja das fas viidásabbot govven- ja báhkkenlanjaid bokte čoakkáldatrádjui. Ođđa sajiin lea sierra seailluhanlanjat dávviriidda, mat dárbbašit iešguđetlágan seailluhandiliid, degomat ovdamearkka dihte tekstiillaide, garra dávviriidda ja dorkkaide.

Sámemusea Siiddas leat dál čoakkáldagas sullii 8000 dávvira. Čakčat 2021 Suoma álbmotmusea sámečoakkáldat ( s. 2200 dávvira) máhccá Anárii. Čoakkáldatoassi lea integrerejuvvon Siidda váldodállui ja boahttevuođas maiddái searvvušlaš čoakkáldatbargu lea vejolaš.

Ođđa restoráŋŋaoasis (s. 333 m2) lea stuorát restoráŋŋasále go mii lei ovdal Siidda restoráŋŋas. Lassin lea maiddái kabineahtta, áššehasbáikkit leat 88. Restoráŋŋas lea gievkkan, mii deavdá otná beaivvi gáibádusaid. Ođđa restoráŋŋaoasi lássaráigge sáhttá geahčadit Juvduuvuona. Restoráŋŋa sáhttá leat rabas maid dalle go Siida lea gitta, dasgo restoráŋŋii lea dál iežas olgouksa. Restoráŋŋan lea ain Restoráŋŋa Sarrit. Ođđa restoráŋŋa rahppo 1.6.2021.

Sámemusea ja Luondduguovddáš Siidda viiddidan- ja vuođđodivodanbargguid nubbi muddu, vuođđodivodanbargofitnu álgá 24.5.2021. Senaatti-giddodagat lea meroštallan Siidda vástusuodjalanbáikin. Dát dárkkuha dan, ahte dálu dikšot ja das fuolahit seamma ákkaid mielde go virggálaččatge suodjaluvvon dáluid. Viiddidan- ja vuođđodivodanfitnu plánejeaddjin lea Arkkitehdit Soini&Horto Oy ja dat lea justa dál ráhkadeamen Siiddas vástusuodjalančielggadeami, vai suodjalangáibádusaid sáhttet váldit vuhtii go divodit Siida-dálu boares oasi. Fitnu váldohuksejeaddjin lea Kajaani guovllu fitnodat Sakela Rakennus Oy.

Vuođđodivodanbargguid áigge Sámemusea áššehasbálvalanbáiki, Siida Shop, Meahciráđđehusa áššehasbálvaleapmi ja turismarávven leat 1.6.2021 rájes Siidda šillju gaskaboddosaš sajiin. Olgomusea lea čájáhus- ja galledanbáikin birra jagi. Restoráŋŋa Sarrit bálvala ođđa restoráŋŋaoasis.

Ođasmahtton Sámemusea ja Luondduguovddáš Siida oktan ođđa váldočájáhusain rahpasa 1.4.2022.


Govat:

https://www.flickr.com/photos/siidainari/shares/6cm135
Sámemusea Siida/govvejeaddji Rauno Koivunen


Lassedieđut
Siida: Museahoavda Sari Valkonen tel. 040 767 1052, sari.valkonen(at)samimuseum.fi
Senaatti-giddodagat: huksehanhoavda Miikka Teppo tel. 040 180 0929,  miikka.teppo(at)senaatti.fi